Hội thảo tham vấn xây dựng dự thảo Chiến lược quản lý hệ thống khu bảo tồn thiên nhiên Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Cập nhật ngày : 27/06/2013 02:12

 

Ngày 26/6/2013, tại Hà Nội, Tổng cục Lâm nghiệp đã tổ chức Hội thảo tham vấn dự thảo lần 5 Chiến lược quản lý hệ thống Khu bảo tồn thiên nhiên Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Ông Võ Đại Hải, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có đại diện các Bộ: Tài nguyên Môi trường, Nội vụ,  Kế hoạch và Đầu tư; các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: các Cục, Vụ thuộc Tổng cục Lâm nghiệp; đại diện 16 Vườn Quốc gia; đại diện một số tổ chức quốc tế và các nhà khoa học đầu ngành trong lĩnh vực bảo tồn.

Chiến lược quản lý hệ thống Khu bảo tồn thiên nhiên Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 được xây dựng với mong muốn thực hiện quản lý nhà nước thống nhất đối với toàn bộ hệ thống Khu bảo tồn thiên nhiên bao gồm: hệ thống  rừng đặc dụng, hệ thống khu bảo tồn biển, hệ thống khu bảo tồn vùng nước nội địa và hệ thống khu bảo tồn đất ngập nước. Đồng thời, Chiến lược dự kiến sẽ đáp ứng các đòi hỏi từ thực tiễn trong quản lý hệ thống Khu bảo tồn thiên nhiên và vùng đệm mà hiện nay còn một số bất cập.

Ban soạn thảo và các đại biểu tham dự đã dành phần lớn thời gian để thảo luận và góp ý trên 03 nội dung chính của dự thảo đó là: nguyên tắc xây dựng, cách tiếp cận, tầm nhìn và mục tiêu; nhiệm vụ chiến lược và các hoạt động ưu tiên; tổ chức thực hiện và giám sát chiến lược. Về cơ bản, các đại biểu thống nhất với các nội dung chính của dự thảo, tuy nhiên cũng đề xuất nhiều ý kiến xem xét sửa đổi, bổ sung cụ thể.

Tổng cục Lâm nghiệp ghi nhận các ý kiến góp ý, làm cơ sở để tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo trình Thủ tướng Chính phủ./.

 Văn phòng Tổng cục