Tìm kiếm bài viết

Hội nghị về bảo vệ và phát triển rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu

Ngày 21/12/2017 tại Đà Nẵng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị về bảo vệ và phát triển rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu. Thứ trưởng thường trực Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Công Tuấn, Lãnh đạo Tổng cục Lâm nghiệp và Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh đồng chủ trì Hội nghị. Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo UBND các tỉnh Quảng Trị, Quảng Nam, Phú Yên; đại diện Sở Nông nghiệp và PTNT 28 tỉnh, thành phố ven biển; các Viện nghiên cứu, nhà khoa học và một số tổ chức quốc tế.

Hội nghị đã đánh giá kết quả sau 3 năm thực hiện “Đề án bảo vệ và phát triển rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2015 - 2020”, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 120/QĐ-TTg ngày 22/01/2015. Nhìn chung, thời gian qua các Bộ ngành, địa phương đã phối hợp thực hiện hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm của Đề án: Đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều Kế hoạch, Chương trình mục tiêu và triển khai các dự án bảo vệ và phát triển rừng ven biển; nghiên cứu, xây dựng ban hành kịp thời các chính sách và hướng dẫn kỹ thuật liên quan; huy động được nhiều nguồn kinh phí hỗ trợ, đầu tư bảo vệ và phát triển rừng ven biển; công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về bảo vệ và phát triển rừng ven biển được quan tâm; tăng diện tích, chất lượng rừng ven biển góp phần bảo vệ môi trường, đồng thời thể hiện cam kết, trách nhiệm của Việt Nam với cộng đồng quốc tế trong ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

Tuy vậy, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng ven biển trong 3 năm qua còn những tồn tại, hạn chế và khó khăn, thách thức: Nhiều dự án trồng rừng ven biển triển khai thực hiện còn chậm; một số địa phương chưa quyết liệt, thiếu kiểm tra, đôn đốc thường xuyên; Kết quả trồng rừng ven biển đạt thấp (mới đạt 44,5% theo kế hoạch trong 3 năm và đạt 22,2% kế hoạch Đề án), nhiều khả năng sẽ không hoàn thành chỉ tiêu của Đề án; Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư cho các dự án trồng rừng ven biển còn chậm; Tình trạng chuyển mục đích sử dụng đất quy hoạch cho trồng rừng ven biển sang mục đích khác vẫn xảy ra ở một số nơi; số liệu thống kê, báo cáo về hiện trạng diện tích, diễn biến rừng ven biển của các địa phương còn bất cập, chưa chính xác và thiếu thống nhất.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trường thường trực Hà Công Tuấn đã đánh giá và ghi nhận kết quả đạt được trong thời gian qua, đồng thời chỉ đạo một số nhiệm vụ, giải pháp trước mắt và lâu dài thực hiện trong thời gian tới. Trong đó, đề nghị các địa phương coi việc quản lý, bảo vệ rừng ven biển là nhiệm vụ đặc biệt ưu tiên trong kế hoạch hành động của địa phương, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Tung ương Đảng khóa XII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 8/8/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW; Văn bản số 511/TB-VPCP ngày 01/11/2017 của Văn phòng Chính phủ Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng rừng ven biển sang các mục đích khác; tập trung bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có, tổ chức thực hiện hiệu quả các dự án trồng rừng, nâng cao diện tích và chất lượng rừng ven biển để bảo vệ đất, chống sạt lở bờ biển, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; quản lý chặt chẽ việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, hạn chế tối đa việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng ven biển để sản xuất kinh doanh; Kiện toàn các Ban quản lý rừng và lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của chủ rừng để quản lý, bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng ven biển.

Sở Nông nghiệp và PTNT các địa phương ven biển có trách nhiệm đầu mối, tham mưu cho UBND tỉnh rà soát toàn bộ các dự án trồng rừng ven biển. Đối với các dự án đầu tư bảo vệ và phát triển rừng ven biển đã có Quyết định phê duyệt, cần rà soát, bố trí đất để trồng rừng và có biện pháp bảo vệ chăm sóc rừng trồng, không để xâm canh, lấn chiếm, phá rừng làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công, diện tích, chất lượng rừng ven biển; trường hợp hiện trường trồng rừng gặp khó khăn có thể điều chỉnh chuyển sang vị trí khác thích hợp nhưng không điều chỉnh giảm khối lượng đầu tư lâm sinh của dự án đã được phê duyệt. Quyết tâm phấn đấu, ưu tiên triển khai trồng rừng ven biển ngay từ đầu năm 2018, khi điều kiện thời vụ thuận lợi./.

VỤ PHÁT TRIỂN RỪNG

Đọc tiếp...

Công bố 04 Tiêu chuẩn quốc gia về giống cây lâm nghiệp


2980_QĐ_BKHCN.PDF

 

Ngày 31/10/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành quyết định số 2980/QĐ-BKHCN về việc công bố 04 Tiêu chuẩn quốc gia về giống cây lâm nghiệp:

1.  TCVN 8754: 2017

 

Giống cây lâm nghiệp – Giống mới được công nhận

2.  TCVN 8755: 2017

 

Giống cây lâm nghiệp – Cây trội

3.  TCVN 8760: 2017

 

Giống cây lâm nghiệp – Vườn cây đầu dòng – Phần 1: Nhóm các loài Keo và Bạch đàn

4.  TCVN 8761: 2017

 

Giống cây lâm nghiệp – Khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng – Phần 1:  Nhóm loài cây lấy gỗ.

Khoản 2, Điều 21 Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật quy định: “Bộ Khoa học và Công nghệ giữ quyền xuất bản và phát hành tiêu chuẩn quốc gia”. Vì vậy, các tổ chức cá nhân có nhu cầu đề nghị liên hệ với Tổng cục Đo lường Chất lượng sản phẩm thuoco Bộ Khoa học, Công nhệ và Môi trường để được cung cấp./.

Đọc tiếp...

Công bố Bộ 05 tiêu chuẩn giống cây lâm nghiệp

                

Theo đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ đã công bố Quyết định số 600/QĐ-KHCN ngày 28/3/2017 về 5 tiêu chuẩn quốc gia:

1. TCVN 11766:2017 Giống cây lâm nghiệp – Cây giống mắc ca;

2. TCVN 11767:2017 Giống cây lâm nghiệp – Cây giống mây nếp;

3. TCVN 11768:2017 Giống cây lâm nghiệp – Cây giống thảo quả;

4. TCVN 11769:2017 Giống cây lâm nghiệp – Cây giống hồi;

4. TCVN 11770:2017 Giống cây lâm nghiệp – Cây giống sa nhân tím.

Theo quy định tại Điều 21 Xuất bản và phát hành Tiêu chuẩn, Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật thì Bộ Khoa học và Công nghệ giữ quyền xuất bản và phát hành tiêu chuẩn quốc gia. Vì vậy, các cơ quan quản lý, các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng các TCVN này cho công tác quản lý và sản xuất liên hệ trực tiếp với Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng để được cung cấp. Địa chỉ nhà A, số 8, đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội; Điện thoại: 0437.564.269.

                                                                 Vụ Phát triển rừng

 

Đọc tiếp...

Sơn La: Phát triển bền vững từ nghề rừng

Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Lâm nghiệp Sốp Cộp (tiền thân là Lâm trường Đặc sản Sông Mã) hiện đang quản lý gần 5.400 ha rừng trồng và rừng tự nhiên, phục vụ các hoạt động sản xuất lâm nghiệp trên địa bàn.

Những năm qua, Công ty đã không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, kinh doanh và phát triển hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế lâm nghiệp trên địa bàn.

Đóng trên địa bàn huyện biên giới Sốp Cộp, với các ngành nghề chính là: trồng và chăm sóc rừng; hoạt động dịch vụ lâm nghiệp; hoạt động dịch vụ sau thu hoạch; khai thác gỗ; sản xuất, cung ứng các loại hạt giống, cây giống lâm nghiệp, công nghiệp; dịch vụ vật tư kỹ thuật nông, lâm nghiệp và hoạt động dịch vụ công ích trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp.

Năm 2005, sau khi chuyển đổi sang hình thức hoạt động mới, tuy gặp nhiều khó khăn, Công ty đã chủ động tìm hướng đi mới, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; triển khai nhiều giải pháp sáng tạo, năng động nhằm đẩy mạnh sản xuất kinh doanh; thực hiện các giải pháp trồng, chăm sóc, khai thác rừng chặt chẽ, khoa học, mang lại hiệu quả kinh tế cao, đồng thời, áp dụng cơ chế quản lý chặt chẽ và khoa học trong tổ chức trồng rừng, từ đó, nâng cao hiệu quả hoạt động, tạo việc làm ổn định và cải thiện thu nhập cho hàng nghìn lao động và hộ nông dân trên địa bàn.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Giám đốc Công ty TNHH Nhà nước MTV Lâm nghiệp Sốp Cộp cho biết: Công ty hiện được giao quản lý và sử dụng 5.400 ha đất; trong đó có trên 5.380 ha đất rừng phòng hộ và 1,5 ha đất vườn ươm. Để đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, hàng quý, chúng tôi cử cán bộ xuống cơ sở, nắm bắt nhu cầu và diện tích trồng rừng của người dân để xây dựng kế hoạch và sản xuất cây giống.

Từ đầu năm đến nay, Công ty cung ứng trên 80 vạn cây giống; khảo sát, thiết kế trồng 420 ha rừng phòng hộ, 35 ha rừng sản xuất; bảo vệ, khoanh nuôi trên 26.600 rừng tái sinh tự nhiên, chăm sóc gần 860 ha rừng phòng hộ và rừng sản xuất...

Cùng với đẩy mạnh các hoạt động phát triển sản xuất kinh doanh, Công ty quan tâm tạo việc làm cho gần 100 lao động thời vụ tại địa phương, với thu nhập bình quân từ 5 - 6 triệu đồng/người/tháng. Đồng thời, phối hợp với Ban quản lý Dự án bảo vệ và phát triển rừng, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn tích cực tham gia trồng và bảo vệ rừng. Qua đó, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân; nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo vệ rừng, hạn chế tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng và khai thác lâm sản trái phép.

Ông Vì Văn Ngoán, bản Pặt, xã Dồm Cang, huyện Sốp Cộp chia sẻ: Bản tôi trồng khoảng 70 ha rừng, lấy giống của Công ty chúng tôi rất yên tâm bởi tỷ lệ cây sống luôn đạt khoảng trên 90%. Bên cạnh đó, từ việc tham gia bảo vệ rừng, bà con trong bản còn có thêm thu nhập nên rất quan tâm và thực hiện tốt việc trồng và bảo vệ rừng của gia đình và cộng đồng bản.

Kịp thời tháo gỡ những khó khăn, đến nay, Công ty duy trì hoạt động sản xuất ổn định, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế đặt ra và đóng góp cho ngân sách Nhà nước cũng như làm tốt công tác an sinh xã hội. 6 tháng đầu năm 2015, doanh thu của công ty ước đạt trên 400 triệu đồng, thu nhập bình quân người lao động trong đơn vị đạt 4 triệu đồng/người/tháng; các chế độ chính sách, khen thưởng động viên công nhân lao động và các hoạt động từ thiện xã hội luôn được Công ty quan tâm thực hiện tốt. 

          Với quyết tâm phủ màu xanh trên những cánh rừng biên giới, Công ty TNHH Nhà nước MTV Lâm nghiệp Sốp Cộp đã và đang từng bước đổi mới để thích nghi và phát triển bền vững, nâng cao hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần tích cực vào việc triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách của của tỉnh về phát triển sản xuất lâm nghiệp; giữ vững vai trò kinh tế lâm nghiệp trên địa bàn.

Nguồn: Báo Sơn La 15/9

Đọc tiếp...

Hà Giang: Hoàng Su Phì chuẩn bị 10 triệu cây giống cho công tác trồng rừng

 

Trong năm 2015, huyện Hoàng Su Phì được giao chỉ tiêu trồng 4.800 ha rừng, để hoàn thành kế hoạch giao, hiện nay huyện đã xây dựng 2 vườn ươm tại xã Đản Ván và xã Nam Sơn, với trên 10 triệu cây giống, trong đó 7,8 triệu cây xa mộc, 3 triệu cây xoan, đảm bảo đủ giống trồng đạt 100% kế hoạch.

Đến nay các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hoàng Su Phì đã đăng ký diện tích trồng rừng là hơn 4.350 ha, số diện tích còn lại trong kế hoạch đang thực hiện đăng ký bổ sung. Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 20, nhiệm kỳ 2015-2020 được tổ chức trong tháng 7 vừa qua, tất cả 25 xã, thị trấn đã phát động phong trào trồng rừng và tiến hành trồng được trên 240 ha.

Để hoàn thành chỉ tiêu trồng rừng trong năm 2015, với chính sách hỗ trợ của nhà nước 600 đồng/ cây giống, huyện Hoàng Su Phì đã giao cho Ban quản lý rừng phòng hộ huyện thuê đất của dân để triển khai xây dựng 2 vườn ươm cây giống tại 2 xã Đản Ván, Nam Sơn, với số lượng trên 10 triệu cây gồm xa mộc và xoan.

        Hiện nay, cây giống sinh trưởng và phát triển tốt, chiều cao cây xa mộc từ 25- 30 cm; cây xoan từ 30- 50 cm. Với đặc thù của cây xa mộc và cây xoan thích hợp với thời vụ trồng vào tháng 10, 11, vì vậy, khi cây giống đảm bảo đủ điều kiện để suất trồng, huyện Hoàng Su Phì sẽ triển khai cấp cây giống cho người dân, đồng thời hỗ trợ cước vận chuyển cây giống đối với các xã cách xa trung tâm huyện là 150 ngàn đồng/ ha và hỗ trợ công trồng 500 ngàn đồng/ ha cho tất cả các xã, thị trấn đăng ký trồng rừng trong năm nay.

Nguồn: Đài Phát Thanh Truyền Hình Hà Giang 

Đọc tiếp...
Tìm thấy 57 bài viết.