Tìm kiếm bài viết

Cuộc họp Ban chỉ đạo Việt Nam –WEN

Ngày 01/6/2018, Tổng cục Lâm nghiệp (Cơ quan quản lý CITES Việt Nam) đã tổ chức cuộc họp kỹ thuật Ban chỉ đạo liên ngành các cơ quan thực thi pháp luật về kiểm soát buôn bán động vật, thực vật hoang dã Việt Nam (VIETNAM – WEN). Bà Hà Thị Tuyết Nga, Giám đốc cơ quan Quản lý CITES Việt Nam chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, đại diện các đơn vị: Cơ quan Quản lý CITES Việt Nam, Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải Quan), Cục Cảnh sát Môi trường (Tổng cục Cảnh sát), Cục Phòng chống Ma tuý và Tội phạm (Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng) đã trình bày báo cáo một số kết quả trong việc triển khai Chỉ thị số 28/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách phòng ngừa, đấu tranh với hành vi xâm hại các loài động vật hoang dã trái pháp luật năm 2017 và các giải pháp ưu tiên năm 2018.

Theo đó, trong một số năm gần đây, mặc dù công tác bảo vệ rừng nói chung và kiểm soát, bảo tồn các loài động vật dang dã, nguy cấp quý hiếm đã được thực hiện quyết liệt, có hiệu quả; Tình hình mua bán, vận chuyển các loài động, thực vật hoang dã có chiều hướng giảm về số vụ song vẫn diễn biến phức tạp, nhiều vụ có tính chất nghiêm trọng với thủ đoạn tinh vi để đối phó với sự kiểm tra kiểm soát của lực lượng chức năng, đặc biệt là tại các địa phương có nhiều rừng tự nhiên giáp biên giới. Hành vi vi phạm liên quan đến sản phẩm ngà voi, sừng tê giác vẫn còn tại các làng nghề, cơ sở chế biến, cửa hàng lưu niệm tại các khu du lịch.

Theo thống kê, từ ngày 01/10/2016 đến ngày 15/12/2017, lực lượng chức năng cả nước đã điều tra, phát hiện và bắt giữ 483 vụ buôn bán, vận chuyển trái pháp luật động, thực vật hoang dã, tich thu 11.554 cá thể và 10.125 kg động vật hoang dã, khởi tố 99 vụ và 149 đối tượng, bao gồm cả xử lý hành chính và hình sự.

Với vai trò là cơ quan đầu mối, Cơ quan Quản lý CITES Việt Nam đã báo cáo tình hình thực hiện các công việc của Ban chỉ đạo Việt Nam – WEN năm 2017 và dự thảo Kế hoạch thực hiện liên ngành giai đoạn 2018 – 2019 để lấy ý kiến các thành viên Ban chỉ đạo. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là việc xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan; điều tra, truy tố, xét xử tội phạm; thực thi CITES, kiểm soát mẫu vật động vật hoang dã; tập huấn nâng cao năng lực cho các cơ quan thực thi pháp luật và đẩy mạnh hợp tác quốc tế.

Đồng thời tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận về Dự thảo Quy trình lấy mẫu ADN đối với động vật hoang dã nguy cấp quý hiếm thuộc Phụ lục I CITES là tang vật của các vụ bắt giữ và Dự thảo Kế hoạch hành động quốc gia ngà voi – sừng tê giác giai đoạn 2018 – 2020.

Ban chỉ đạo liên ngành các cơ quan thực thi pháp luật để kiểm soát buôn bán động vật, thực vật hoang dã (Việt Nam – WEN) được thành lập từ năm 2010 gồm 14 cơ quan có nhiệm vụ tham mưu trong công tác thực thi pháp luật về kiểm soát buôn bán động vật, thực vật hoang dã trên toàn quốc.

Văn phòng Tổng cục

 

 

Đọc tiếp...

Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua Nghị quyết về Xử lý hoạt động buôn bán động vật hoang dã trái pháp luật


Nghị_quyết_ĐHĐ_LHQ_-_Mục_13_-_Chống_buôn_lậu_động_thực_vật_hoang_dã_(2017)_VN.docx

Nghị quyết nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác giữa các Quốc gia thành viên, trong đó có việc thực hiện Tuyên bố Hà Nội về Chống buôn bán trái pháp luật các loài động vật, thực vật hoang dã năm 2016, cụ thể như sau:
Tháng 9 năm 2017,
193 Quốc gia thành viên của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) đã thông qua một Nghị quyết toàn diện về Xử lý hoạt động buôn bán trái pháp luật động vật, thực vật hoang dã tại cuộc họp cuối cùng, phiên họp lần thứ 71 của Đại Hội đồng LHQ vào thứ Hai vừa qua. Nghị quyết tái khẳng định giá trị nội tại của các loài động vật, thực vật hoang dã và bày tỏ lo ngại về ảnh hưởng tiêu cực của việc buôn bán động vật, thực vật hoang dã trái phép lên các loài động vật, thực vật hoang dã mang tính biểu tượng toàn cầu, kêu gọi cộng đồng quốc tế cam kết thực hiện các biện pháp cấp quốc gia để phòng, chống và chấm dứt vấn nạn buôn bán trái phép động vật, thực vật hoang dã.

“Hoan nghênh những nỗ lực và mối quan hệ hợp tác giữa các Quốc gia thành viên, các tổ chức liên chính phủ và các tổ chức phi chính phủ, cũng như hoạt động của các cơ quan LHQ và các tổ chức khác nhằm mục đích ngăn ngừa và đấu tranh chống nạn buôn bán trái pháp luật động vật, thực vật hoang dã, và trong phạm vi vấn đề này, lưu ý đến Tuyên bố Paris năm 2013, Tuyên bố London năm 2014, Tuyên bố Kasane năm 2015, Tuyên bố Brazzaville năm 2015 và Tuyên bố Hà Nội năm 2016”.

Với tư cách lãnh đạo tham gia lên kế hoạch và chỉ đạo việc thực hiện Hội nghị Hà Nội, Giám đốc Cơ quan quản lý CITES Việt Nam HàThịTuyết Nga cho biết: “Việt Nam đang nỗ lực để duy trì động lực của Hội nghị Hà Nội về Chống buôn bán trái pháp luật các loài động vật, thực vật hoang dã mà tại đây, các lãnh đạo thế giới cùng nhau vạch rõ hành động thực hiện các cam kết của họ trong việc giải quyết nạn buôn bán trái phép động vật, thực vật hoang dã. Với Nghị quyết này, các lãnh đạo một lần nữa tái khẳng định cam kết hợp tác để ngăn chặn hoạt động buôn bán trái pháp luật động vật, thực vật hoang dã”.   

Trong quá trình soạn thảo Nghị quyết, Đại hội đồng LHQ nhấn mạnh và chia sẻ nhiều ưu tiên để xử lý nạn buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp, bao gồm bốn chủ đề hội nghị chính: Xoá bỏ thị trường buôn bán trái phép sản phẩm động vật hoang dã, Đảm bảo hiệu quả của các khuôn khổ pháp lý và các biện pháp ngăn chặn, Tăng cường thực thi pháp luật và Sinh kế bền vững và phát triển kinh tế.

Hội nghị Hà Nội về Chống buôn bán trái pháp luật các loài động vật, thực vật hoang dã tại Hà Nội là hội nghị cấp cao thứ ba về chống buôn bán trái phép các loài động vật, hoang dã sau hội nghị London (2014) và Hội nghị Kasane (2015). Tuyên bố Hà Nội về Chống buôn bán trái pháp luật các loài động vật, thực vật hoang dã đã kế thừa kết quả của các hội nghị này với trọng tâm là hợp tác quốc tế để thực hiện các cam kết trong Tuyên bố Luân Đôn và Tuyên bố Kasane, thông qua các hành động phối hợp tự nguyện do các bên tham gia Tuyên bố Hà Nội đưa ra.XemtoànvănTuyênbốHàNộitại: http://iwthanoi.vn/hanoi-statement/.

 

In September 2017, the 193 Member States of the United Nations General Assembly adopted a comprehensive Resolution on Tackling illicit wildlife trafficking at the final meeting of the 71st session on Monday. The Resolution reaffirms the intrinsic value of wildlife and expresses concern over the detrimental effect that illegal wildlife trade has on the worlds iconic species, calling for international commitment to take decisive steps at the national level to prevent, combat and eradicate the illegal trade in wildlife.

The Resolution highlighted the significance of cooperation between Member states, including in adopting the 2016 Hanoi Statement on Illegal Wildlife Trade, specifically:

“Welcoming also the efforts of and cooperation between Member States, intergovernmental organizations and non-governmental organizations, as well as activities of United Nations agencies and other entities, aimed at preventing and fighting illicit trafficking in wildlife, and in this regard taking note of the Paris Declaration of 2013, the London Declaration of 2014, the Kasane Statement of 2015, the Brazzaville Declaration of 2015 and the Hanoi Statement of 2016”.

Ha ThiTuyet Nga, Director of the Vietnam CITES Management Authority, who was involved in the planning of and provided direction for the Hanoi Conference said, “Vietnam is working hard to continue the momentum brought by the Hanoi Conference on Illegal Wildlife Trade, for which world leaders came together to determine action to support their commitments to tackle wildlife trafficking. With this Resolution, leaders have renewed their commitments to work together to stop the insidious trade in illegal wildlife."

In drafting the resolution, the UN General Assembly highlighted and shared many of the priorities for tackling illegal wildlife trade, including the four conference themes: Eradicating the Market for Illegal Wildlife Products, Ensuring Effective Legal Frameworks and Deterrents, Strengthening Law Enforcement, and Sustainable Livelihoods and Economic Development.

The Hanoi Conference on Illegal Wildlife Trade was the third global high level conference on illegal wildlife trade after the ground-breaking London (2014), and Kasane (2015) Conferences. The Hanoi Statement on Illegal Wildlife Trade carried the outcomes of these conferences into the future with a focus on international cooperation to implement commitments made in the London Declaration and Kasane Statement, through voluntary concerted actions proposed by those adopting the Hanoi Statement. The content of the Hanoi Statement is available at http://iwthanoi.vn/hanoi-statement/.

 Cơ quan Quản lý CITES Việt Nam 

Đọc tiếp...

Việt Nam kiên định trong công tác đấu tranh chống vấn nạn buôn bán trái pháp luật sừng tê giác

 Việt Nam bàn giao mẫu vật sừng tê giác cho Nam Phi để tiến hành giám định DNA

Cơ quan Quản lý CITES Việt Nam một lần nữa lưu ý các tổ chức, cá nhân rằng theo Quyết định số 11/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ban hành ngày 24 tháng 1 năm 2013, Việt Nam cấm nhập khẩu, xuất khẩu và buôn bán sừng của loài tê giác đen và tê giác trắng (Diceros bicornisCeratotherium simum), cũng như ngà voi châu Phi (Loxodonta africana). Nếu phát hiện đối tượng có hành vi nhập khẩu sừng tê giác trái phép, đối tượng sẽ bị bắt giữ, truy tố, và xét xử theo quy định hiện hành; bao gồm Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, theo đó tội buôn bán trái phép sừng tê giác có khung hình phạt đến 15 năm tù. Bên cạnh đó, mức xử phạt hành chính được quy định cao hơn.

Với điều kiện tự nhiên sẵn có, Nam Phi là nơi cư trú của quần thể tê giác hoang dã lớn nhất thế giới. Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nam Phi đã và đang hợp tác chống lại nạn buôn bán trái pháp luật sừng tê giác đang diễn ra ngày càng tinh vi, gây ra sự suy giảm nhanh chóng về số lượng quần thể loài tê giác. Theo nội dung Biên bản ghi nhớ song phương giữa hai quốc gia, Chính phủ hai nước hợp tác trong công tác điều tra, theo dõi dường dây buôn bán sừng tê giác bất hợp pháp. Việt Nam cũng đã bàn giao 03 lô mẫu vật chứa hơn 100 mẫu vật sừng tê giác bị tịch thu cho phía Nam Phi để giám định DNA. Ngoài ra, theo Biên bản ghi nhớ nêu trên, Chính phủ hai quốc gia đảm bảo rằng bất cứ đối tượng nào bị phát hiện có hành vi buôn bán trái phép sừng tê giác từ Nam Phi hoặc đến Việt Nam sẽ bị bắt giữ, truy tố, và xử phạt theo quy định pháp luật.

Trong nỗ lực bảo vệ và bảo tồn các loài tê giác châu Phi, các cơ quan chức năng Việt Nam, các tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước đã và đang tích cực thực hiện các chương trình tuyên truyền giảm nhu cầu sử dụng sừng tê giác hướng đến nhiều nhóm đối tượng trong xã hội.

Kết quả của các khảo sát và nghiên cứu độc lập đã thể hiện những kết quả tích cực của người dân trong việc giảm nhu cầu sử dụng sừng tê giác tại Việt Nam. Bên cạnh đó, cũng cho thấy hành vi tiêu dùng tích cực góp phần thay đổi thực trạng buôn bán trái phép sừng tê giác. Việt Nam sẽ không ngừng nỗ lực trong công tác nâng cao nhận thức và giáo dục cộng đồng, góp phần bảo tồn các loài tê giác Châu Phi.

Viet Nam Steadfast in Fight Against Rhino Horn Trafficking

The Viet Nam CITES Management Authority would like to remind the public that pursuant to Prime Ministerial Decision 11/2013/QĐ-TTg, issued 24 January 2013, Viet Nam prohibits the import, export, and all commercial trade of the horn from black and white rhinoceros (Diceros bicornis and Ceratotherium simum, respectively), as well as ivory of African elephants (Loxodonta africana).   Anyone caught illegally importing rhino horn will be arrested and prosecuted in accordance with the revised Penal Code of 2015, which calls for criminal imprisonment of up to 15 years for trafficking rhino horn, in addition to increased civil and administrative fines.

South Africa has the largest wild population of rhinoceros and the Vietnamese and South African Governments are collaborating under a Memorandum of Understanding (MoU) to fight the insidious trade in rhino horn, which is causing the rapid decline of all species of rhinoceros. Under the bilateral MoU, the two governments are working together to trace the whole  illegal rhino horn trade chain, and Viet Nam has turned over three batches of more than 100 seized rhino horn specimens for DNA testing and analysis, in an effort to put an end to rhino horn trafficking.  The Vietnamese and South African Governments will work together under this MoU also to ensure that anyone found smuggling rhino horn out of South Africa or into Vietnam will be arrested and prosecuted to the extent of the law.

Vietnamese state agencies, I-NGOs and local-NGOs have been working intensively on different rhino horn demand reduction programs as part of a coordinated ex-situ effort to protect and conserve African rhinoceros, targeting a wide array of social groups.

The results from independent surveys and research show remarkable public response towards the reduction of demand for rhino horn among Vietnamese communities, presenting positive consumer behavior change outcomes. Viet Nam is dedicated to continuing this effort of awareness raising and public education into the future to contribute toward the conservation of African rhinoceroses./.

Cơ quan Quản lý CITES Việt Nam

Đọc tiếp...

Việt Nam và Trung Quốc họp song phương về thúc đẩy hợp tác thực thi CITES

 

          Từ ngày 31/5-02/6/2017 tại thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc đã diễn ra cuộc Họp song phương giữa Việt Nam và Trung Quốc về tăng cường hợp tác song phương trong thực thi CITES. Đây là cuộc họp thường niên triển khai thực hiện Bản ghi nhớ đã ký giữa hai Cơ quan quản lý CITES Việt Nam và Trung Quốc về hợp phòng chống buôn bán trái pháp luật các loài hoang dã.

          Đoàn công tác Việt Nam do bà Hà Thị Tuyết Nga - Giám đốc Cơ quan Quản lý CITES Việt Nam làm trưởng đoàn, cùng sự tham gia của đại diện Cục Kiểm lâm, Cục Quản lý Công sản - Bộ Tài chính và Tổ chức WCS Việt Nam. Phía Trung Quốc do ông Meng Xianlin, Tổng giám đốc Cơ quan Quản lý CITES Trung Quốc làm trưởng đoàn cùng đại diện Cục Chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan; Cục Bảo tồn loài hoang dã và các khu bảo tồn, Cục Cảnh sát Lâm nghiệp, Vụ Bảo vệ rừng - Tổng cục Lâm nghiệp, Viện Lâm nghiệp và loài hoang dã Trung Quốc và Tổ chức WCS Trung Quốc.

          Tại cuộc họp, hai bên đã chia sẻ về quy định pháp luật trong nước, tiến độ hoạt động của mỗi quốc gia trong thực thi CITES và bảo vệ các loài động vật, thực vật hoang dã; kết quả đấu tranh với các hành vi vi phạm; những khó khăn, thách thức và nhu cầu của mỗi bên nhằm thực thi Công ước có hiệu quả. Hai bên đã nhận định về thành công ban đầu từ kết quả hợp tác giữa hai nước, tuy nhiên cần củng cố, hoàn thiện cơ chế hợp tác nhằm phòng ngừa, ngăn chặn buôn lậu các loài hoang dã, đồng thời khuyến khích, thúc đẩy hoạt động giao thương hợp pháp giữa hai nước. Trung Quốc sẽ xem xét các chương trình tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn cho các cán bộ thực thi của Việt Nam, đặc biệt là giám định DNA mẫu vật các loài hoang dã.

          Trong bối cảnh buôn lậu các loài hoang dã trên thế giới và khu vực diễn biến ngày càng phức tạp, hai bên nhất trí cần tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin tình báo về tội phạm các loài hoang dã, đặc biệt là giữa các cơ quan thực thi pháp luật có liên quan tại các tỉnh có đường biên giới chung. Bên cạnh đó, cần ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, đặc biệt là các đề xuất về thực thi CITES của mỗi nước tại Hội nghị các nước thành viên. Hai bên cũng thống nhất cần tăng cường tuyên truyền cho du khách hai nước về các quy định của pháp luật và CITES, đặc biệt tại các cửa khẩu, sân bay.

                                                                 Cơ quan Quản lý CITES Việt Nam 

Đọc tiếp...
Tìm thấy 49 bài viết.