Tổng cục lâm nghiệp - Hoạt động KH CN và MT

Hoạt động KH CN và MT

Vườn quốc gia Yok Don bàn giao kế hoạch kinh phí cho các xã vùng đệm

Vườn quốc gia Yok Don bàn giao kế hoạch kinh phí cho các xã vùng đệm

 

 Từ ngày 21 đến 27/7/2014 Vườn Quốc gia Yok Don tổ chức Bàn giao Kế hoạch kinh phí hỗ trợ 40 triệu đồng đến các thôn, buôn của các xã  thuộc vùng đệm thuộc VQG Yok Don đợt 2, năm 2014 theo Quyết định số 24/2012/QĐ-TTg ngày 01/6/2012 về chính sách đầu tư, phát triển rừng đặc dụng giai đoạn 2011 - 2020. Đến tham dự và chứng kiến có đại diện UBND các xã, Ban tự quản và người dân thuộc các buôn, thôn vùng đệm.

Đây là một hoạt động có ý nghĩa rất lớn góp phần gắn kết cộng đồng người dân vùng đệm với các hoạt động của Ban quản lý rừng đặc dụng trong công tác bảo vệ, phát triển rừng. Hoạt đông này được Vườn quốc gia Yok Don triển khai trên cơ sở có sự tham gia chủ động của cộng đồng từ khâu lập kế hoạch đến tổ chức thực hiện, giám sát đánh giá hiệu quả nguồn hỗ trợ.

Năm 2014, Vườn tập trung vào hoạt động nâng cao sinh kế nhằm nâng cao trách nhiệm của cộng đồng, góp phần thay đổi nhận thức về quản lý, bảo vệ và sử dụng bền vững tài nguyên rừng./.

Tin, ảnh: Vườn Quốc gia Yok Don

 

Bình luận