Tổng cục lâm nghiệp - Hoạt động KH CN và MT

Hoạt động KH CN và MT

Điểm tin ngày 07/10/2015

BẢN TIN LÂM NGHIỆP

(Thứ Tư, ngày 7 tháng 10 năm 2015)

 

CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH NGÀNH & LỘ TRÌNH TÁI CƠ CẤU NGÀNH

Quản lý đa dạng sinh học: Thiếu trầm trọng lực lượng có chuyên môn

Sau 7 năm thực thi, Luật Đa dạng sinh học 2008 đã góp phần không nhỏ vào công cuộc bảo vệ và duy trì hệ sinh thái của đất nước. Tuy nhiên, đến nay, các địa phương vẫn lúng túng trong thành lập bộ phận chuyên môn quản lý đa dạng sinh học để tổ chức triển khai Luật.

Theo thống kê của Bộ Tài nguyên và Môi trường, cả nước có 166 Khu bảo tồn được phân hạng bao gồm 31 Vườn quốc gia, 64 Khu dự trữ thiên nhiên, 16 Khu bảo tồn loài – sinh cảnh và 55 Khu bảo vệ cảnh quan. Bộ đang phối hợp với các đơn vị có liên quan đề xuất nâng cấp 1 Khu dự trữ thiên nhiên Núi Phia Oắc thành Vườn quốc gia Phia Đén – Phia Oắc; nâng cấp 1 Khu bảo tồn loài sinh cảnh Lung Ngọc Hoàng và 2 Khu bảo tồn biển Bạch Long Vĩ và Cù Lao Chàm thành Khu dự trữ thiên nhiên.

Mặc dù, có nhiều khu bảo tồn nhưng lực lượng cán bộ làm công tác này lại rất thiếu. Chỉ một số ít Ban quản lý các Vườn quốc gia, Khu bảo tồn đã hình thành Phòng Bảo tồn thiên nhiên, hay Phòng Khoa học kết hợp với công tác bảo tồn, nhưng hoạt động bảo tồn vẫn theo tư duy truyền thống là các hoạt động bảo vệ của lực lượng kiểm lâm.

Có tới 55/63 tỉnh có khu bảo tồn thiên nhiên và rừng quốc gia. Tuy nhiên, tại  Chi cục Bảo vệ môi trường của 55 tỉnh này, chưa có đơn vị nào đã thành lập Phòng Quản lý bảo tồn và Đa dạng sinh học. Riêng tỉnh Vĩnh Phúc, chỉ thành lập Phòng Truyền thông môi trường và Đa dạng sinh học; tỉnh Bắc Ninh hiện nay cũng đang trình xin thành lập thêm Phòng Truyền thông môi trường và Đa dạng sinh học.

Về số lượng công chức làm công tác bảo tồn đa dạng sinh học của các Chi cục Bảo vệ môi trường và các Phòng Tài nguyên và Môi trường tại 55 tỉnh này rất ít. Ở cấp huyện, có 672/675 quận, huyện thành lập Phòng Tài nguyên và Môi trường nhưng chưa có huyện nào phân công trực tiếp cho công chức chuyên trách về công tác bảo tồn và đa dạng sinh học, mà chỉ là công chức làm kiêm nhiệm về công tác môi trường nói chung.

Đặc biệt, như tỉnh Hà Giang, Lai Châu, Tuyên Quang, Quảng Trị, Đắk Lắc, An Giang, Kiên Giang, Bình Thuận, Đà Nẵng... là những tỉnh có Khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia, nhưng tại các Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh đều không có công chức chuyên trách về bảo tồn và đa dạng sinh học cũng như không có công chức được đào tạo về chuyên ngành này. Ở cấp xã, huyện, cán bộ làm công tác bảo tồn đa dạng sinh học càng hạn chế hơn và hầu như không có.

Theo ông Nguyễn Kim Tuyển – Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Tổng cục Môi trường): Về chức năng, nhiệm vụ, các Sở Tài nguyên và Môi trường cũng như các Chi cục Bảo vệ môi trường đều có chức năng, nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền ban hành. Tuy nhiên, hầu  hết các Sở cũng như Chi cục Bảo vệ môi trường chưa đề cập đến nội dung bảo tồn đa dạng sinh học hoặc các nội dung này chỉ được nêu hết sức hạn chế, chưa rõ về công tác quản lý, điều hành thực tế về đa dạng sinh học tại các địa phương.

Các tỉnh, thành phố lớn như: TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, các nội dung đa dạng sinh học cũng chưa được đề cập một cách đầy đủ, chi tiết. Vì vậy, để thực thi Luật Đa dạng sinh học, tăng cường công tác quản lý Nhà nước về bảo tồn đa dạng sinh học ở các địa phương cần thành lập phòng chuyên môn quản lý Nhà nước về bảo tồn đa dạng sinh học.

Các Sở Tài nguyên và Môi trường nên bổ sung biên chế cho Chi cục Bảo vệ môi trường để tăng cường số công chức làm nhiệm vụ bảo tồn đa dạng sinh học để thành lập thêm 1 phòng có chức năng quản lý đa dạng sinh học. Phân bổ và tăng biên chế cho Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện, cán bộ chuyên trách cho cấp xã của các địa phương nơi có đa dạng sinh học để cấp huyện và cấp xã có đủ nhân lực thực thi triển khai Luật Đa dạng sinh học theo hệ thống từ Trung ương đến địa phương.

Hiện nay, việc bảo tồn đa dạng sinh học chưa hiệu quả, ngoài việc thiếu bộ phận chuyên môi quản lý còn các quy định của pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học thiếu tính đồng bộ; chồng chéo về chức năng giữa các Bộ, ngành. Để bảo đảm tính thống nhất cần chuyển giao và sát nhập một số các đơn vị có chức năng quản lý như: Chi cục Kiểm lâm và Chi cục Khai thác quản lý nguồn lợi thủy sản về Sở Tài nguyên và Môi trường.

Từ đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xem xét: Xác định rõ tỷ lệ kinh phí từ nguồn sự nghiệp môi trường dành cho bảo tồn đa dạng sinh học tại các địa phương cũng như các đối tượng được cấp kinh phí, trong đó có Ban Quản lý các Khu bảo tồn, cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học. (Tài Nguyên Và Môi Trường 6/10) đầu trang—

Thủ tục đăng ký nuôi động, thực vật hoang dã quý hiếm

Trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm theo quy định của pháp luật Việt Nam phải đảm bảo các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 10 Nghị định số 82/2006/NĐ-CP.

Theo Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 98/2011/NĐ-CP ngày 26/10/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về nông nghiệp quy định:

1. Trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm theo quy định của pháp luật Việt Nam phải đảm bảo các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 10 Nghị định số 82/2006/NĐ-CP.

2. Đăng ký trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm theo quy định của pháp luật Việt Nam thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 Nghị định số 82/2006/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định này.

3. Cơ sở trồng cấy nhân tạo thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm:

a) Đối với loài cây gỗ, phải đăng ký rừng trồng tại Hạt kiểm lâm sở tại theo quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng.

b) Đối với loài thực vật không phải cây gỗ, thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 Nghị định số 82/2006/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định này. (Nông Nghiệp Việt Nam 7/10) đầu trang—

PHÁT TRIỂN RỪNG

Thời tiết tạo điều kiện thuận lợi cho tiến độ trồng rừng 

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong 9 tháng đầu năm, tiến độ trồng rừng tăng so với cùng kỳ năm trước do thời tiết tại miền Bắc tương đối thuận lợi, thêm vào đó giá gỗ những tháng đầu năm có xu hướng gia tăng.

Vì vậy, khuyến khích người dân trồng rừng sản xuất, tuy nhiên do mức khoán thấp đã gây khó khăn trong công tác triển khai trồng rừng phòng hộ, đặc dụng.

Tính đến 20/9 diện tích rừng trồng mới tập trung đạt 175 nghìn ha, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Trồng mới rừng phòng hộ, đặc dụng đạt 11 ngàn ha, giảm 7,6% so với cùng kỳ năm trước; Trồng mới rừng sản xuất đạt 164 ngàn ha, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng gỗ khai thác ước đạt 5.834 nghìn m3, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, tại miền Bắc, các địa phương tiếp tục giai đoạn trồng rừng chính vụ. Tính đến ngày 20/9, các tỉnh miền Bắc đã trồng được 153,2 ngàn ha rừng, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm trước. Trung du và Miền núi phía Bắc có tiến độ trồng rừng nhanh nhất, đạt 106.238 ha, tăng 20,8% so với cùng kỳ năm trước; Bắc Trung Bộ trồng đạt 32.342 ha, giảm 4,5% so với cùng kỳ năm trước; Đồng bằng sông Hồng trồng đạt 14.662 ha, giảm 13% so với cùng kỳ năm trước.

Những tỉnh có diện tích trồng rừng nhiều và tiến độ nhanh hơn so với cùng kỳ năm trước, như: Hà Giang đạt 25.690,2 ha, tăng 6,6 lần so với cùng kỳ năm trước, Thanh Hóa đạt 14.311ha (tăng 23%), Tuyên Quang đạt 14.546 ha (tăng 1,4%). Bên cạnh công tác trồng rừng tập trung, các địa phương tiếp tục tiến hành chăm sóc cây giống, trồng cây phân tán, giao khoán bảo vệ và tiến hành chăm sóc diện tích rừng trồng đã trồng.

Còn tại miền Nam, các tỉnh miền Nam đã vào vụ trồng rừng, tuy nhiên tiến độ trồng rừng giảm so với cùng kỳ năm trước. Đồng bằng sông Cửu Long trồng rừng đạt 2.255 ha, tăng 8,8 lần, Đông Nam Bộ có diện tích rừng trồng mới tập trung đạt 2.607 ha (tăng 39,2%), Duyên hải Nam Trung Bộ trồng đạt 10.939,7 ha (giảm 21%), Tây Nguyên trồng đạt 5933 ha (giảm 40,9%).

Một số địa phương có diện tích trồng rừng cao và tăng so với cùng kỳ năm trước là Cà Mau trồng đạt 2.071 ha, tăng 34,5 lần so với cùng kỳ năm trước, Bình Thuận trồng đạt 2.428ha (tăng 13,4 ha), Quảng Nam trồng đạt 3.370 ha (tăng 12,3).

Bên cạnh hoạt động trồng rừng, các địa phương tiếp tục thực hiện giao khoán bảo vệ rừng, thực hiện khoanh nuôi tái sinh, chăm sóc rừng đã trồng và tiếp tục thực hiện chăm sóc cây giống phục vụ cho kế hoạch trồng rừng và trồng cây phân tán năm 2015. (Đảng Cộng Sản Việt Nam 6/10) đầu trang—

Đắk Lắk: Trồng xen mắc ca và cà phê, lãi 294 triệu đồng/ha

Qua hơn 10 năm nghiên cứu, thực nghiệm từ các mô hình, Viện Khoa học kỹ thuật nông, lâm nghiệp Tây Nguyên đã khẳng định việc trồng xen cây mắc ca trong các vườn cà phê vối mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn gấp nhiều lần so với trồng thuần cà phê.

Qua thí điểm tổng diện tích các mô hình trồng xen cây mắc ca trong các vườn cà phê hơn 15ha cho thấy, cây mắc ca đều sinh trưởng, phát triển tốt ở tất cả các mô hình. Vườn mắc ca trồng xen cà phê tại Bảo Lộc (Lâm Đồng), Buôn Ma Thuột, Krông Năng (Đăk Lăk)... cho tỷ lệ ra hoa, đậu quả khá tốt, trong khi năng suất vườn cà phê không đổi.

Tại các mô hình thí điểm ở các xã Phú Lộc, Đliê Ya, Ea Tân thuộc huyện Krông Năng, nếu trồng 185 cây mắc ca xen trong 1ha cà phê vối với khoảng cách 9x6m, sau 9 năm năng suất vườn cà phê vẫn không thay đổi (đạt từ 4 -4,35 tấn nhân/ha) mà còn thu thêm được từ gần 3 tấn hạt mắc ca/ha/năm.

Qua tổng hợp tổng giá trị sản phẩm mỗi niên vụ, các nông hộ có tổng thu trên 396 triệu đồng; sau khi trừ các khoản chi phí thực lãi trên 294 triệu đồng/ha/năm. Trong khi trồng thuần cà phê chỉ thu được lợi nhuận từ 93-100 triệu đồng/ha/năm... (Dân Việt 7/10) đầu trang—

Hà Giang: Hội nghị giao ban trực tuyến thực hiện kế hoạch trồng rừng

Sáng ngày 05/10, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố về công tác thực hiện kế hoạch trồng rừng tháng 9 năm 2015.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo trồng rừng năm 2015; lãnh đạo các sở, ngành liên quan của tỉnh... ​

Năm 2015, kế hoạch trồng rừng của toàn tỉnh là trên 40 nghìn ha rừng gồm 4 loại rừng là: rừng lâm nghiệp xã hội, rừng phòng hộ, rừng phòng hộ môi trường và rừng thay thế. Để đạt được kế hoạch trồng rừng, các sở, ngành và UBND các huyện đã tập trung thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của UBND tỉnh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ trồng rừng.

Riêng trong tháng 9 năm 2015, toàn tỉnh trồng mới được trên 4.600 ha, đạt 38% so với kế hoạch tháng, nâng tổng diện tích rừng trồng mới lên gần 27.500 ha đạt 67,8% so với kế hoạch năm. Công tác nghiệm thu được thực hiện nghiêm túc, đã đánh giá được diện tích đủ điều kiện thanh toán và diện tích không đủ điều kiện thanh toán, với tỷ lệ cây sống đạt trên 85%.

Một số huyện trồng rừng đạt và vượt kế hoạch được giao như: Yên Minh, Quản Bạ, Đồng Văn, Vị Xuyên, Thành phố Hà Giang; một số huyện đạt kế hoạch trồng rừng thấp như: Bắc Mê, Bắc Quang, Quang Bình, Hoàng Su Phì…

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, nguyên nhân chủ quan, khách quan trong triển khai công tác trồng rừng tháng 9, qua đó đề ra các giải pháp khắc phục, phấn đấu hoàn thành kế hoạch trồng rừng ở mức cao nhất trong năm 2015.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các ngành, UBND huyện, thành phố, nhất là đối với các địa phương chưa hoàn thành kế hoạch trồng rừng tiếp tục quan tâm, đôn đốc trồng rừng, đảm bảo tỷ lệ cây sống cao; đối với các diện tích trồng rừng tỷ lệ cây sống thấp tiếp tục triển khai trồng rặm, trồng rừng thay thế, đảm bảo cho việc thanh quyết toán, kiểm tra sau này.

Các sở, ngành, địa phương cần tăng cường công tác phối hợp để có sự điều chỉnh kế hoạch trồng rừng, cơ chế hỗ trợ cho sát thực tế với mỗi địa phương; không giao chỉ tiêu trồng rừng đối với những địa phương đã hết quỹ đất trồng; xem xét cấp kinh phí đầy đủ, kịp thời để các huyện, thành phố chủ động thực hiện.

Các ngành, cấp, đoàn thể chính trị xã hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân chủ động, tích cực tham gia trồng rừng theo kế hoạch đã đăng ký… (Cổng Thông Tin Điện Tử Tỉnh Hà Giang 5/10) đầu trang—

Phú Yên chuẩn bị trồng 4.000 hecta rừng

Để phục vụ cho mùa trồng rừng năm 2015, các vườn ươm cây giống trong tỉnh Phú Yên đã chuẩn bị 6 triệu cây con các loại để trồng 4.000 ha rừng. Trong đó, dòng keo lai cấy hom chiếm khoảng 60%, còn lại là các loài cây gieo ươm từ hạt như bạch đàn, keo lá tràm, keo tai tượng, sao đen, dầu rái…

Đến nay, 80 % diện tích đã được các doanh nghiệp và người dân phát dọn thực bì, đào hố, bón lót phân; một số nơi nông dân đã bắt đầu trồng rừng. Chi cục Lâm nghiệp tỉnh Phú Yên đã cấp 5 giấy chứng nhận nguồn gốc giống lô cho khoảng 2,5 triệu cây con đủ tiêu chuẩn xuất vườn.

Theo kế hoạch, trong số 4.000 ha trồng mới năm nay có 2.587 ha rừng sản xuất, hơn 680 ha rừng phòng hộ, còn lại là rừng đặc dụng và rừng thay thế chuyển mục đích sản xuất. Cùng với việc trồng rừng, các doanh nghiệp và người dân đã thu hoạch hơn 17.000 m3 rừng kinh tế đến kỳ thu hoạch và thu lãi từ 30 triệu đến hơn 50 triệu đồng/ha.

Đến nay, tỉnh Phú Yên đã nâng độ che phủ rừng lên 40% so với diện tích tự nhiên, tăng 1% so với năm 2014. (Đài Phát Thanh Và Truyền Hình Sóc Trăng 5/10) đầu trang—

Thừa Thiên - Huế: Làm giàu rừng và phát triển lâm sản ngoài gỗ

Thực hiện chủ trương phát triển nông nghiệp toàn diện, khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập góp phần nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần cho nhân dân, trong những năm qua, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế đã thực hiện nhiều chương trình, dự án liên quan đến việc phát triển lâm sản ngoài gỗ để quản lý, bảo vệ có hiệu quả diện tích rừng hiện có, đóng góp cho sự phát triển kinh tế-xã hội của huyện nhà.

Với những mục đích đó, vào tháng 3/2014, đề án “Làm giàu rừng và phát triển lâm sản ngoài gỗ giai đoạn 2014-2020” đã được UBND huyện Nam Đông xây dựng. Sau đó, vào tháng 6/2014, đề án đã được HĐND huyện thông qua và vào trung tuần tháng 11 vừa qua, đề án đã được giới thiệu đến lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Huyện Nam Đông có tổng diện tích tự nhiên 64.777,88ha, trong đó diện tích đất nông nghiệp là 4.767,31ha, đất lâm nghiệp là 54.657,46ha, chiếm 84,37% diện tích tự nhiên. Sau khi có Nghị định 163/1999/NĐ-CP của Chính phủ về giao đất, cho thuê đất lâm nghiệp cho các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích lâm nghiệp, huyện Nam Đông đã giao được 6.756,65ha rừng vào đất lâm nghiệp cho cộng đồng, nhóm hộ, hộ gia đình quản lý và bảo vệ, từ đó tạo được sự đồng thuận cao của nhân dân và chính quyền các cấp, bước đầu mang lại hiệu quả cao trong việc bảo vệ, phát triển rừng ở địa phương.

Hiện nay, trên địa bàn, lâm sản ngoài gỗ chủ yếu là các loài mây, cây lá nón, cây bời lời nhớt, các loài cây dược liệu. Phần lớn diện tích rừng tự nhiên được giao phân bố gần dân cư, qua nhiều năm khai thác liên tục, tình trạng khai thác bừa bãi, khai thác không đúng qui trình đã làm nguồn tài nguyên này trở nên cạn kiệt. Qua khảo sát một số ô mẫu, mật độ phân bố các loài mây hiện tại còn khoảng 50 bụi/ha (tiêu chuẩn 250-300 bụi/ha), chủ yếu là loài mây nước, mây rút và mây hèo. Chất lượng mây giảm sút trên cả hai mặt.

Một là giảm số lượng cây trên bụi, bình quân mây nước, mây rút còn 3-4 cây/ bụi (tiêu chuẩn bình quân 10-12 cây/bụi). Hai là giảm kích thước cây mây về đường kính do khai thác quá mức và liên tục. Tình hình tái sinh ngày các xấu hơn và đến nay không có khả năng tái sinh tự nhiên do các cây mây lớn bị khai thác liên tục, không còn cây mẹ gieo giống. Với tình trạng các cây mây hiện có ngày càng thoái hóa, giảm sút chất lượng và không có tái sinh tự nhiên từ hạt sẽ cạn kiệt nguồn tài nguyên mây và không còn đem lại nguồn thu nhập cho người dân trong tương lai không xa.

Có thể thấy rằng, tiềm năng phát triển lâm sản ngoài gỗ rất dồi dào, ngoài ra công tác giao rừng gắn liền với giao đất đã cơ bản hoàn thành, các chủ thể nhận rừng có đầy đủ pháp lý để yên tâm làm giàu rừng và hưởng lợi về lâu dài. Một vấn đề nữa, đó là nguồn lao động tại địa phương tương đối dồi dào, các kiến thức, kỹ năng về bảo vệ và phát triển lâm sản ngoài gỗ được tiếp cận khá sớm nhờ các chương trình, dự án hỗ trợ về đào tạo, xây dựng mô hình trong nhiều năm qua; điều kiện về khí hậu, thổ nhưỡng và địa hình khá thích hợp cho các loài lâm sản ngoài gỗ sinh trưởng và phát triển tốt; đội ngũ cán bộ làm công tác quy hoạch, chuyển tiến bộ giao khoa học kỹ thuật có chuyên môn nghiệp vụ tốt, đáp ứng các điều kiện cần thiết về phát triển việc hướng dẫn bảo vệ và phát triển lâm sản ngoài gỗ.

Tại đề án “Làm giàu rừng và phát triển lâm sản ngoài gỗ giai đoạn 2014-2020” do UBND huyện Nam Đông chủ trì xây dựng đã được HĐND huyện Nam Đông thông qua đã đưa ra những mục tiêu, nhiệm vụ cũng như giải pháp nhằm làm giàu rừng bằng các loài cây bản địa có giá trị kinh tế cao, cải thiện môi trường, sinh thái và giải quyết việc làm, tạo thu nhập cho khoảng 250 lao động.

Với mục tiêu cụ thể là quản lý, bảo vệ có hiệu quả diện tích rừng hiện có, nâng cao chất lượng vốn rừng; tận dụng đất đai, khai thác tiềm năng thế mạnh từ rừng tự nhiên để phát triển lâm sản ngoài gỗ dưới tán rừng nhằm tạo thêm việc làm, tăng thu nhập góp phần nâng cao đời sống nhân dân, gắn bó người dân với nhiệm vụ bảo vệ rừng, hướng đến quản lý rừng bền vững; đồng thời tăng độ che phủ rừng, tăng khả năng phòng hộ đầu nguồn và góp phần bảo tồn đa dạng sinh học của hệ sinh thái rừng trên địa bàn.

Để đạt được mục tiêu đó, huyện Nam Đông phải có những kế hoạch cụ thể nhằm quản lý có hiệu quả, bền vững diện tích rừng giao cho cộng đồng, hộ gia đình; trồng bổ sung các loài cây gỗ bản địa có giá trị cao nhằm nâng cao chất lượng và giá trị kinh tế của rừng. Ngoài ra tận dụng đất đai, tiềm năng lợi thế của rừng và đất rừng để phát triển lâm sản ngoài gỗ nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống người dân.

Huyện Nam Đông từ lâu được biết đến là địa phương có nhiều loài cây bản địa có giá trị kinh tế cao. Vì vậy việc làm giàu rừng là việc trồng bổ sung các loài cây bản địa phù hợp với điều kiện sinh thái của khu rừng, đáp ứng mục đích kinh doanh, có giá trị kinh tế cao, bền vững. Đối tượng rừng làm giàu là diện tích rừng nghèo (có trữ lượng dưới 80m3/ha), hoặc rừng phục hồi chưa có trữ lượng; ở những lâm phần phân bố gần, có điều kiện đi lại thuận tiện.

Làm giàu rừng bằng nhiều phương pháp khác nhau, làm giàu rừng theo rạch, làm giàu rừng theo đám, làm giàu rừng bằng cây con, làm giàu rừng bằng hạt giống gieo thẳng. Mật độ làm giàu rừng từ 400-500 cây/ha.

Để đề án được thực hiện tốt, trong thời gian đến, huyện Nam Đông cần đẩy mạnh tuyên truyền công tác giao rừng, xác lập chủ rừng, quyền lợi, nghĩa vụ của chủ rừng nhằm giúp các đối tượng nhận rừng biết để tôn trọng; bài trừ tư tưởng coi rừng vô chủ, không tự ý xâm lấn rừng, chặt phá, trộm cắp các sản phẩm ở những diện tích rừng đã được giao. Tuyên truyền bằng nhiều hình thức, chú trọng tuyên truyền bằng đánh giá mô hình, tham quan học tập, truyền thông trên phương tiện thông tin đại chúng.

Đề án được thực hiện sẽ góp phần cải thiện sinh kế, tăng thu nhập cho người lao động trên địa bàn huyện Nam Đông, đồng thời gắn bó người dân với nhiệm vụ bảo vệ môi trường, tăng khả năng phòng hộ đầu nguồn và góp phần bảo tồn đa dạng sinh học của hệ sinh thái rừng trên địa bàn. (Sở Khoa Học Và Công Nghệ Tỉnh Lào Cai 6/10) đầu trang—

BẢO VỆ RỪNG, PHÒNG CHỐNG CHÁY RỪNG & BẢO TỒN ĐDSH

Bạc Liêu: Tập huấn nuôi tôm kết hợp bảo vệ rừng

Chi cục Kiểm lâm tỉnh vừa phối hợp với Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư Bạc Liêu mở lớp tập huấn mô hình nuôi tôm kết hợp với bảo vệ rừng. Hơn 40 hộ dân nhận khoán đất rừng phòng hộ ven biển thuộc xã Vĩnh Hậu, Vĩnh Hậu A (huyện Hòa Bình) dự học.

Bà con được hướng dẫn kỹ thuật nuôi tôm, tầm quan trọng của công tác bảo vệ rừng trong phát triển mô hình nuôi tôm, cua - rừng kết hợp, hiệu quả bền vững của mô hình nuôi trồng thủy sản trên đất rừng phòng hộ… (Báo Bạc Liêu 6/10) đầu trang—

Lâm Đồng: Khởi tố bị can mua bán trái phép động vật quý hiếm

Đội trưởng Đội điều tra cảnh sát kinh tế công an huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng Vũ Trung Dũng cho biết, đã có quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can về hành vi vận chuyển trái phép động vật rừng quý hiếm.

Trước đó, ngày 18/9, tại khu vực thôn Krọt Sớk, xã Bảo Thuận, Công an huyện Di Linh đã bắt quả tang Nguyễn Văn Thắng (sinh năm 1981) là đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép động vật rừng thuộc danh mục loài cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ theo quy định của Chính phủ.

Vào lúc 19h cùng ngày, đối tượng điều Nguyễn Văn Thắng đi xe môtô mang biển kiểm soát 59V1 - 96356 hiệu Airblade đang trên đường đi có gặp một người đồng bào dân tộc (chưa rõ họ tên) gạ bán cho Thắng động vật rừng bao gồm 4 con “ Dúi” và một con “ Têtê” với giá 11 triệu 300 ngàn đồng.

Sau khi trao đổi mua bán hai bên thỏa thuận giá cả và Thắng giao đủ số tiền trên và vẩn chuyển số động vật mua được về nhà. Đến đường liên thôn thuộc thôn Kala Tô Krềng thì bị Công an huyện Di Linh kiểm tra, do đối tượng không xuất trình được giấy tờ hợp pháp nên lực lượng công an tiến hành lập biên bản đối tượng về hành vi phạm tội bắt quả tang và tạm giữ toàn bộ tang vật cùng phương tiện vi phạm. Qua quá trình làm việc Nguyễn Văn Thắng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của y.

Đến ngày 30/9/2015, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Di Linh đã ra quyết định khởi tốvụ án và khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Thắng. (Dân Sinh 6/10) đầu trang—

Lâm Đồng: Vận chuyển gỗ lậu, bị phạt 25 triệu đồng

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ra quyết định xử phạt 25 triệu đồng, tịch thu toàn bộ tang vật vi phạm với ông Lại Tác Tạo. 

Ông Lại Tác Tạo (SN 1990), ngụ tại thôn Tân Thịnh, xã Lộc Châu, TP Bảo Lộc; chuyên hành nghề lái xe.

Ngày 9/9, ông Lại Tác Tạo đã bị Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 2 (Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng) lập biên bản về việc dùng xe ô tô của người khác vận chuyển gỗ trái phép với khối lượng 2,483 m3 gỗ xẻ, gồm 1,678 m3 gỗ thuộc chủng loài thông tre nhóm I và 0,805 m3 gỗ thuộc chủng loài thông nhựa nhóm V. (Nông Nghiệp Việt Nam 7/10) đầu trang—

Quảng Ngãi: Xử lý kỷ luật những cá nhân vi phạm khai thác, tận thu cây gỗ

UBND tỉnh Quảng Ngãi đã giao cho UBND H.Tây Trà chủ trì, tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã Trà Thọ, đồng thời có hình thức xử lý kỷ luật đối với những cá nhân có sai phạm trong việc xác nhận vào hồ sơ, cho phép 2 hộ là ông Đinh Văn Chung và Đinh Văn Đơ khai thác tận thu cây gỗ trên đất ngoài quy hoạch lâm nghiệp thuộc địa bàn xã Trà Thọ không đúng thẩm quyền, trái với quy định của nhà nước.

Liên quan đến vụ việc này, UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo Sở NN-PTNT Quảng Ngãi tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của lãnh đạo Ban Quản lý dự án hợp phần di dân tái định cư hồ chứa nước Nước Trong, có hình thức xử lý kỷ luật đối với những cá nhân có liên quan đến sai phạm. Ngoài ra, thu hồi toàn bộ số lâm sản mà ông Chung và ông Đơ khai thác trái phép.

Cuối tháng 4 đầu tháng 5.2015, dù chưa được UBND H.Tây Trà ra quyết định giao đất để sản xuất nhưng UBND xã Trà Thọ đã tự ý cho phép ông Chung và ông Đơ (2 hộ thuộc diện tái định cư hồ chứa nước Nước Trong - PV) huy động người và phương tiện cơ giới ngang nhiên mở đường vào khu vực rừng ở thôn Nước Biếc, xã Trà Thọ tàn phá trắng 3,2 ha rừng, triệt hạ 168 cây rừng tự nhiên, với tổng khối lượng lên đến hàng trăm m3 gỗ.

Điều đáng nói, hội đồng kiểm kê do Ban Quản lý dự án hợp phần di dân, tái định cư hồ chứa nước Nước Trong thành lập, sau khi kiểm kê đã xác định số gỗ trong khu rừng trên phần lớn là gỗ tạp, không có giá trị. Tuy nhiên, khi khai thác thì phần lớn là cây gỗ rừng tự nhiên, có cây hơn 100 năm tuổi, đường kính gần cả mét (ảnh).

Tại cuộc họp với UBND tỉnh Quảng Ngãi vào cuối tháng 5 vừa qua, ông Nguyễn Ngọc Quang, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án hợp phần di dân tái định cư hồ chứa nước Nước Trong, phân bua: “Đoàn cán bộ kiểm kê thiếu hiểu biết chuyên môn về cây rừng nên không xác định được từng loại gỗ, cây nào phải giữ lại, cây nào được khai thác”. (Thanh Niên 6/10) đầu trang—

Nghệ sĩ múa Tuyết Minh kêu gọi cộng đồng không sử dụng mật gấu

Ngày 6.10, Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) ra mắt phim ngắn truyền thông mới với sự tham gia của nghệ sĩ múa Tuyết Minh. Trong phim, nghệ sĩ Tuyết Minh kêu gọi cộng đồng sử dụng y học hiện đại để điều trị các vấn đề về sức khỏe thay vì sử dụng mật gấu, nhằm ngăn chặn tình trạng trích hút mật gấu tàn nhẫn và phạm pháp.

Trong phim, nghệ sĩ Tuyết Minh đã gặp phải chấn thương cổ tay sau thực hiện động tác múa lụa trên không và được trợ lý của mình gợi ý sử dụng mật gấu để chữa trị. Tuy nhiên, là một nghệ sĩ múa chuyên nghiệp với nhiều kinh nghiệm trong điều trị chấn thương, nghệ sĩ Tuyết Minh đã từ chối sử dụng mật gấu và đưa ra thông điệp “Mật gấu không phải là thần dược. Nếu bạn bị chấn thương phần mềm hoặc gặp các vấn đề về sức khỏe, hãy tìm cho mình những phương pháp chữa trị hiện đại và hiệu quả.”

Tại Việt Nam, mật gấu được sử dụng như một loại thuốc y học cổ truyền để điều trị các chấn thương phần mềm. Nhu cầu tiêu thụ mật gấu hiện là mối đe dọa lớn nhất đến sự tồn vong của các loài gấu Việt Nam. Năm 2005, đã có hơn 4.300 cá thể gấu bị nuôi nhốt trong các trang trại để phục vụ nhu cầu trích hút mật gấu. Đến năm 2015, số lượng gấu bị nuôi nhốt trong các trang trại đã giảm chỉ còn khoảng 1.200 cá thể.

Theo một nghiên cứu của ENV, nhu cầu sử dụng mật gấu cũng đã giảm tới 61% trong vòng 5 năm qua. Tuy nhiên, theo bà Nguyễn Thị Phương Dung - Phó Giám đốc ENV: “Để ngăn chặn nạn trích hút mật gấu tàn nhẫn và phạm pháp, chúng ta cần phải chấm dứt nhu cầu tiêu thụ mật gấu. Đã đến lúc chúng ta cần tin tưởng vào nền y học tiên tiến thay vì những lời đồn thổi lạc hậu”.

Đây là phim ngắn truyền thông thứ 26 được sản xuất nằm trong chiến dịch dài hạn nhằm giảm cầu tiêu thụ các sản phẩm từ các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm. Tổ chức World Animal Protection với cam kết lâu dài trong nỗ lực chấm dứt nạn nuôi nhốt gấu tại Việt Nam đã hỗ trợ sản xuất phim ngắn nói trên. Một số đài truyền hình ở Việt Nam cũng đã cam kết phát sóng phim ngắn truyền thông này để truyền tải thông điệp bảo vệ gấu đến với hàng triệu người dân trên toàn quốc.  (Lao Động 7/10) đầu trang—

Hà Tĩnh: Bị rắn lục cắn, một công nhân nhập viện

Trong khi vào rừng thu hoạch nhựa thông, một công nhân đã bị rắn lục cắn nhập viện.

Chiều 6/10, anh Hồ Hữu Tiến (40 tuổi, quê ở xã Quỳnh Văn, Quỳnh Lưu, Nghệ An) đã được người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh với tình trạng tay phải bị sưng tấy và có một vết dấu răng rắn cắn ở bàn tay. 

Được biết, khoảng 13h ngày 6/10, anh Tiến là công nhân khai thác nhựa thông của trạm bảo vệ rừng Ràng Ràng thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) khi đang đi thu gom nhựa thông thuộc rừng thông ở xã Thiên Lộc (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) bất ngờ vướng vào cành cây thì bị một rắn lục cắn vào tay phải. Sau đó chạy về báo cho người thân biết để đưa đi cấp cứu. 

Khi tiếp nhận bệnh nhân Tiến, các bác sĩ đã tiến hành sát trùng vết thương. Đồng thời chuyền huyết thanh, tiêm tuốc Solu và Medrol... kháng nộc rắn cho bệnh nhân. Hiện sức khỏe của bệnh nhân Tiến đang được các bác sĩ theo dõi. 

Anh Tiến cho biết: “Sau khi bị rắn đục xanh cắn vào tay, tôi đã dùng dây thắt chặt về lán gọi vợ đưa đến bệnh viện cấp cứu”. (Giao Thông 6/10) đầu trang—

Đà Nẵng: Chủ quán mua “mồi nhậu” thả về rừng

Chiều 6/10, anh Trần Văn Dũng (tổ 51, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) cùng Hạt kiểm lâm liên quận Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn đã mang chú khỉ đuôi lợn suýt bị làm mồi nhậu lên rừng thả.

Anh Dũng là chủ một quán nhậu nằm dưới chân núi Sơn Trà, cách đây ít ngày anh tình cờ nghe bàn khách trong quán tính chuyện giết khỉ làm mồi nhậu, nấu cao nên anh tìm cách mua lại với giá 1,5 triệu đồng.  

Giải cứu được chú khỉ, anh báo ngay cho Hạt kiểm lâm liên quận Sơn Trà – Ngũ Hành Sơn, chiều 30/9, đơn vị này đã xuống quán nhậu anh lập biên bản bàn giao động vật. Đây là chú khỉ đuôi lợn, nặng hơn 5kg, tuy không nằm trong danh mục các loại động vật quý hiếm nhưng vẫn rất khó bắt gặp.

Được lực lượng kiểm lâm chăm sóc và đã khỏe mạnh hơn, chiều 6/10, chú khỉ đuôi lợn được mang lên núi Sơn Trà thả về môi trường sống tự nhiên. Ngoài ra còn có thêm một chú khỉ vàng khác cũng được mang lên thả sau khi lực lượng kiểm lâm vận động một chủ quán nhậu trả tự do cho nó. 

Trước đây, anh Dũng từng báo cho lực lượng kiểm lâm tới tiếp nhận trăn, đại bàng, thấy động vật đi lạc từ trên núi xuống anh lập tức mang chúng thả về rừng. (Tiền Phong 7/10) đầu trang—

Quảng Nam: Tin mới vụ 'Gỗ lậu tập kết gần trạm quản lý bảo vệ rừng'

Đoàn công tác liên ngành của tỉnh Quảng Nam do ông Lê Trí Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu vừa kết thúc việc kiểm tra tại khu vực rừng thuộc lâm phận của Ban quản lý (BQL) thủy điện Sông Tranh - nơi vừa phát hiện khối lượng lớn gỗ lậu tập kết gần trạm quản lý bảo vệ rừng.

Theo đó, nhiều nghi ngờ vệ sự tiếp tay cho lâm tặc phá rừng đã được đặt ra, chờ cơ quan điều tra làm rõ.

Như Tiền Phong đã đưa tin, đầu tháng 9, Đội Kiểm lâm Cơ động số 1 (Chi cục kiểm lâm Quảng Nam) truy đuổi một xe tải chạy hướng Trà Bui - Trà Đốc đang chở gỗ lậu. Tuy nhiên, khi chưa kịp tiếp cận thì lái xe đã cho đổ 10 m3 gỗ các loại xuống đường để tẩu thoát. Tiếp tục điều tra, theo dõi, các cán bộ kiểm lâm phát hiện ra 2 điểm tập kết gỗ nằm khá gần đường liên xã Trà Đốc - Trà Bui (Bắc Trà My).

Qua kiểm đếm, lực lượng chức năng xác định có 124 phách gỗ ước khoảng 26 m3 gồm: dỗi, chò, xoan đào… (thuộc nhóm 3 và nhóm 6). Trong 2 địa điểm phát hiện gỗ lậu có một điểm nằm gần Trạm quản lý bảo vệ rừng (tại thôn 2, xã Trà Bui). Ngoài ra, lực lượng kiểm tra còn phát hiện thêm 40 phách gỗ được cất giấu trong khu vực rừng giáp ranh giữa xã Trà Bui và Phước Hiệp (Phước Sơn, Quảng Nam).

Tại khu vực “điểm nóng” phá rừng thuộc địa phận xã Trà Bui (Bắc Trà My, Quảng Nam) đoàn công tác đã ghi nhận tình trạng rừng phòng hộ bị chặt phá tan hoang, nhiều cây gỗ lớn bị chặt hạ không thương tiếc. Dọc tuyến đường mòn dẫn vào rừng, một khối lượng gỗ đã được xẻ thành phách nằm rải rác hai bên.

Kiểm tra tại các hiện trường, đại diện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (Công an Quảng Nam) bước đầu nhận định:  khu vực rừng bị phá chỉ có một con đường độc đạo lại có đến 2 trạm bảo vệ rừng thuộc BQL rừng phòng hộ Sông Tranh nhưng gỗ lậu vẫn có thể tuồn được ra khỏi rừng. Do đó đề nghị điều tra làm rõ có hay không sự tiếp tay của cán bộ bảo vệ rừng. Nếu huyện không điều tra được thì hãy chuyển lên cho công an tỉnh.

Trong khi đó, ông Nguyễn Nhuần, Phó chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My thông tin: ngày 3/10, tại thôn 5 xã Trà Bui, cơ quan chức năng phát hiện 58 phách gỗ với khối lượng 11m3 được lâm tặc tập kết gần nhà dân. Tuy nhiên khi cán bộ Trạm Quản lý bảo vệ rừng phòng hộ Sông Tranh đến lập biên bản thì ông Phan Văn Dự, Phó đội trưởng đội cơ động (cả 2 đơn vị trên cùng thuộc BQL rừng phòng hộ Sông Tranh) lại không cho lập biên bản. Việc làm này rất khó hiểu!

Ông Đoàn Tất Chẩn, Giám đốc BQL rừng phòng hộ Sông Tranh thừa nhận có thiếu sót trong việc quản lý, chỉ đạo. Tuy nhiên do rừng rộng, lực lượng mỏng, lâm tặc rất tinh vi, thường làm vào buổi đêm nên rất khó kiểm tra phát hiện. Ông Chẩn cũng cho hay sẽ đề nghị điều tra nội bộ của ban để làm rõ việc có hay không sự tiếp tay cho lâm tặc. Trong khi đó, ông Nguyễn Tuân Sơn, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Rừng phòng hộ Sông Tranh thừa nhận việc giám sát có phần chưa chặt chẽ, trách nhiệm của kiểm lâm địa bàn chưa tốt…

Kết thúc đợt kiểm tra, ông Lê Trí Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu BQL rừng phòng hộ Sông Tranh và Hạt Kiểm lâm phải tổ chức kiểm điểm nghiêm khắc, kiểm tra xem có tiêu cực hay không. Ông Thanh cũng đặt câu hỏi nghi ngờ có sự tiếp tay của cán bộ để lâm tặc phá rừng. Và yêu cầu lực lượng kiểm lâm, công an hoàn chỉnh lại hồ sơ các vụ việc. Xét tính chất từng vụ mà tiền hành xử lý, nếu có dấu hiệu hình sự thì phải khởi tố và xử lý nghiêm. 

Trong khi đó, ông Nguyễn Nhuần, Phó chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My thông tin: ngày 3/10, tại thôn 5 xã Trà Bui, cơ quan chức năng phát hiện 58 phách gỗ với khối lượng 11m3 được lâm tặc tập kết gần nhà dân. Tuy nhiên, khi cán bộ Trạm Quản lý bảo vệ rừng phòng hộ Sông Tranh đến lập biên bản thì ông Phan Văn Dự, Phó đội trưởng đội cơ động (cả 2 đơn vị trên cùng thuộc BQL rừng phòng hộ Sông Tranh) lại không cho lập biên bản. Việc làm này rất khó hiểu! (Tiền Phong 7/10; Thanh Niên 7/10; Đại Đoàn Kết 6/10) đầu trang—

Tây Ninh: 'Nhét' chồn, rùa, kỳ đà vào vali và balo để mang về Việt Nam tiêu thụ

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh đang hoàn tất các thủ tục để bàn giao 4 cá thể động vật hoang dã quý hiếm gồm: 2 con chồn Triết Châu Âu, 2 con rùa Thái Lan cho Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kiên Giang cứu hộ, chăm sóc. 

Trước đó, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 9/9/2015, khi làm nhiệm vụ kiểm tra hành lý qua máy soi của hành khách nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Mộc Bài phát hiện trong vali và balo của một khách du lịch Việt Nam tên Vương Vĩnh Phát sinh 1995, ngụ tại địa chỉ 414, đường Vĩnh Viễn, phường 8, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, cất giấu 2 cá thể chồn Triết Châu Âu/Mustela putorius, mỗi con nặng 0,4 kg; 2 cá thể rùa Thái Lan/Manouria emys (thuộc phụ lục II Công ước Cites, một con 8 kg, một con 4 kg); 4 con kỳ đà Savan Châu Phi (mỗi con nặng 0,1 kg, đã chết, được tiêu hủy tại chỗ).

Số động vật kể trên, trước khi đưa vào máy soi, không được khai báo hải quan và khi bị phát hiện, chủ sở hữu không chứng minh được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Làm việc với cơ quan chức năng, đối tượng Phát khai nhận, số động vật hoang dã kể trên được mua ở Băng Cốc (Thái Lan), định đưa về Thành phố Hồ Chí Minh bán lại kiếm lời thì bị phát hiện, bắt giữ.

Đối tượng Vương Vĩnh Phát còn khai nhận, năm 2014 cũng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi nhập lậu động vật hoang dã (sóc cảnh, chuột cảnh, nhím cảnh...), nhằm đưa về Thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ, không khai báo với cơ quan chức năng. (Thể Thao Và Văn Hóa 6/10) đầu trang—

Rừng giao dân giữ bị mất dần: Không thể khoán trắng cho dân

Nhiều nhận định thống nhất rằng để bảo vệ diện tích rừng còn lại, tốt nhất vẫn là giao cho dân nhưng phải gắn trách nhiệm bằng cách tăng tiền công. Thu nhập ổn định, người dân sẽ không phá rừng, không cho lâm tặc khai thác gỗ trái phép

Ông Lê Thế Cần, Trưởng Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Quỳ Châu (tỉnh Nghệ An), cho biết: “Năm 2015, diện tích rừng chúng tôi bàn giao cho dân chăm sóc và bảo vệ là 3.688 ha, số tiền phải chi trả cho các hộ dân là gần 740 triệu đồng. Tháng 6, chúng tôi làm tờ trình xin duyệt kinh phí nhưng tới giữa tháng 9 vẫn chưa được cấp. Chậm trả tiền cho dân, chúng tôi nóng ruột lắm nhưng chưa được trên cấp kinh phí nên đành chịu”.

Ông Dương Ngọc Hùng, Giám đốc Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Huống (tỉnh Nghệ An), phân tích: “Hiện khu bảo tồn có trên 10.000 ha rừng giao cho các hộ dân. Tiền trả như hiện nay là quá thấp, không thể gắn trách nhiệm của họ với việc chăm sóc, bảo vệ rừng. Hạn mức giao rừng hiện tại tối đa 30 ha là chưa hợp lý, cần tăng lên khoảng 50 ha; tiền công chăm sóc, bảo vệ phải ít nhất  là 400.000 -500.000 đồng/ha/năm. Như thế, đời sống của người dân được giao rừng mới tạm ổn và họ sẽ yên tâm bảo vệ rừng”.

Cũng với quan điểm, ông Lê Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu và ông Đặng Xuân Minh, Chi cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp tỉnh Nghệ An, đều khẳng định để bảo vệ diện tích rừng còn lại, tốt nhất vẫn là giao rừng cho dân, phải gắn trách nhiệm của người dân bằng cách tăng tiền công. Khi thu nhập từ việc giao rừng ổn định, người dân sẽ không phá rừng, sẽ bảo vệ không cho lâm tặc vào rừng khai thác gỗ trái phép.

Liên tiếp trong thời gian ngắn, tại tỉnh Nghệ An liên tục xảy ra các vụ chặt phá rừng phòng hộ, rừng đầu nguồn, rừng trong khu bảo tồn thiên nhiên. Trong tháng 5, các lực lượng chức năng đã bắt 4 vụ chặt phá rừng quy mô lớn tại các huyện Thanh Chương, Anh Sơn, Tương Dương, thu giữ hàng trăm m3 gỗ quý. Tháng 6, “lâm tặc” kéo vào rừng phòng hộ ở huyện Thanh Chương và huyện Con Cuông chặt phá tan hoang hàng chục hécta để lấy gần 80 m3 gỗ.

Tháng 7, “lâm tặc” kéo vào vùng lõi Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt (huyện Quế Phong) dùng cưa cắt hạ 3 cây sa mu (thuộc nhóm 2A quý hiếm) hàng trăm năm tuổi, khai thác trái phép khoảng 240 m3. Ngày 27-9, Công an huyện Quế Phong bắt giữ một nhóm đối tượng đang vận chuyển trái phép 130 tấm gỗ  pơ mu (khoảng 8 m3), được lâm tặc khai thác từ Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Huống.

Được biết, trong những vụ chặt phá rừng quy mô trên địa bàn tỉnh Nghệ An thời gian qua, nhiều nơi là rừng được giao cho người dân chăm sóc, bảo vệ.

Trong năm 2014, Thanh Hóa có 896 vụ phá rừng, 8 tháng đầu năm 2015 hơn 400 vụ, “lâm tặc” không ai khác chính là người dân mà số đông chính là những người sống tại nơi có rừng bị phá. Phần khu vực rừng tự nhiên thuộc vùng đệm Vườn Quốc gia Bến En giao cho UBND xã Xuân Thái (huyện Như Thanh) quản lý từng bị nhiều đối tượng vào đốn hạ nhiều cây gỗ quý tại tiểu khu 622. Kiểm lâm đã điều tra và phát hiện 2 đối tượng trong xã gây ra vụ việc trên.

Lợi dụng lúc mưa giông, nhiều người dân thôn Cụt Ặc (xã Xuân Chinh, huyện Thường Xuân) vào khu vực rừng phòng hộ đốn hạ hàng chục cây gỗ lớn rồi thả theo suối tập kết ra bìa rừng. Đó chỉ là những vụ điển hình trong vô số những vụ phá rừng trong vài năm lại đây. Nguyên nhân sâu xa là do người dân ở những khu vực trên không có đất sản xuất, công ăn việc làm thiếu ổn định, khó khăn nên họ phải vào rừng kiếm sống và khi bị phát hiện, nhiều đối tượng đã hung hãn chống lại lực lượng kiểm lâm.

Theo ông Trang  Quang Thành, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đắk Lắk, các công ty lâm nghiệp có bộ máy, lực lượng và công cụ hỗ trợ nhưng rừng họ giữ vẫn bị phá huống gì rừng giao cho dân. Chưa kể, đời sống của dân khó khăn mà chi trả công giữ rừng còn thấp khiến người dân không mặn mà. “Rừng giao khoán bây giờ đã mất gần hết. Chúng tôi nhiều lần đề xuất với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có biện pháp thu lại số rừng giao khoán để xử lý, trồng lại” - ông Thành nói.

Buôn Đrăng Phốk (xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) có 114 hộ, trong đó hơn 100 hộ đồng bào dân tộc thiểu số nằm trong vùng lõi của Vườn Quốc gia Yók Đôn. Năm 2013, vườn giao khoán 1.100 ha rừng cho cộng đồng buôn cũng với kinh phí 200.000 đồng/ha/năm. Buôn chọn ra 104 hộ tham gia công tác quản lý bảo vệ rừng, số tiền thu được chia đều cho các hộ.

Mỗi lần dân đi tuần rừng đều có kiểm lâm đi kèm hỗ trợ. Cùng với chính sách giao rừng, buôn còn được hưởng lợi từ chính sách hỗ trợ phát triển cộng đồng tại vùng đệm rừng đặc dụng. Mỗi năm, còn được vườn hỗ trợ 40 triệu đồng để mua 4 con bò giống giao cho 4 hộ nuôi, bò sinh sản thì người nuôi được giữ lại bò con, chuyển bò mẹ cho người khác.

Ông Bùi Trung Dũng, kiểm lâm trạm Đrăng Phốk (Vườn Quốc gia Yók Đôn), cho biết người dân phải cam kết không tham gia phá rừng. Nếu vi phạm, cả buôn sẽ bị cắt bớt tiền nhận khoán; không vi phạm và có nhiều thành tích trong quản lý, bảo vệ rừng thì được thưởng. Người dân buôn Đrăng Phốk bây giờ coi rừng là của chung vì đã gắn lợi ích của họ ở đó. “Dù rừng đã giao cho dân nhưng phải có hỗ trợ tích cực từ các lực lượng chức năng và làm sao để dân thực sự có lợi ích từ việc bảo vệ rừng thì mới bền vững” - ông Dũng nói.

Ông Lê Xuân Cải, Trưởng Phòng Quản lý bảo vệ rừng thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa, cho rằng muốn giữ rừng bền vững cần phải tăng mức chi phí trông coi, mức 200.000 đồng/ha/năm chỉ bằng 3 ngày công lao động bình thường nên nhiều người không mặn mà, có nhận trông coi họ cũng chỉ nhận cho có, không hết mình vì rừng.

Ở một góc độ khác, ông Nguyễn Văn Vân, Trưởng Phòng Thanh tra pháp chế Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa, lại cho rằng cần đưa ra biện pháp bảo vệ an ninh rừng tận gốc. Cụ thể là giao đất, giao rừng cho người dân ngoài thực địa, tránh việc giao trên giấy sẽ xảy ra tranh chấp, khiếu kiện. Bên cạnh đó, phải gắn việc bảo vệ rừng cho chính quyền địa phương, cần xem việc bảo vệ rừng là nhiệm vụ chung của toàn xã hội chứ không riêng gì của ngành kiểm lâm. (Người Lao Động 7/10) đầu trang—

Đắk Lắk: Những chiêu độc tận diệt chim trời

Trước đây, thú săn bắt chim trời chỉ được xem như trò giải trí, tiêu khiển của lũ trẻ hoặc giới nhiều tiền, ít việc. Thế nhưng vài năm gần đây, để đáp ứng nhu cầu của muôn vàn “thượng đế”, cánh thợ săn chim chuyên nghiệp có mặt ở khắp mọi nơi, dùng đủ mọi cách để tận diệt “lộc trời”.

Dạo một vòng quanh thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, không khó để bắt gặp cảnh người dân chào bán công khai các loại chim trên đường. Chim to, chim nhỏ, con bay trên rừng, con lội dưới nước, con chui trong bụi, con treo lồng kiểng, con thả phóng sinh, con làm mồi nhậu… loại nào cũng có. Bày bán nhiều nhất là chào mào, cu gáy, khướu, két (kơ tia), đa đa, cuốc, cò, bìm bịp, mỏ nhát, se sẻ, le le… Giá cả thì thượng vàng hạ cám, đủ cả. Rẻ thì 7.000 - 10.000 đồng một con, đắt thì vài triệu.

Sau nhiều lần thuyết phục, Đ. - sinh viên năm cuối trường Đại học Tây Nguyên mới đồng ý cho tôi theo chân nhóm bẫy chim của cậu với điều kiện “tuyệt đối không được quay phim, chụp ảnh”. Một ngày cuối tuần, trên 3 chiếc xe máy, chúng tôi vượt hơn 100 km về xã Ia Rvê, huyện Ea Súp săn két. Sau khi bỏ lại xe ở nhà dân, chúng tôi lội bộ khoảng 3km đường mòn men theo bờ suối, đến một bãi đất trồng rất nhiều bắp (ngô) thì dừng lại. 

Trong lúc tôi ngồi thở dốc vì mệt thì nhóm của Đ. bắt tay vào việc. Họ chặt hai cành le to rồi chọn vị trí cắm sào, căng lưới ở đoạn tiếp giáp giữa vườn bắp và một hàng cây. Lưới bẫy chim có chiều dài 25m, cao 4m khi căng lên giống một cầu môn khổng lồ, cuộn lại nhìn chẳng khác nào mớ tóc rối.

 Hai con chim mồi được họ trói chân, buộc vào cây cọc sát vườn bắp, phía sau lưới khoảng 2m. Chiếc điện thoại có sẵn file ghi âm tiếng két kêu được mở với âm lượng tối đa, hai chú két mồi thi nhau “két, két, két” gọi bầy. Từ xa đã bắt đầu nghe tiếng chim rừng đáp trả.

Kéo tôi vào vị trí ẩn nấp, Đ. bảo: “Muốn bắt két phải đến những nơi trồng nhiều bắp vì món khoái khẩu của nó là cái nhân nhỏ trong mỗi hạt bắp. Két rất tinh khôn và cảnh giác, chúng thường tìm những ngọn cây cao rồi chụm lại quan sát, thấy an toàn mới bay xuống đánh chén nên phải chọn vị trí căng lưới giữa hàng cây cao với vườn bắp”. Đúng như lời Đ. nói, chưa đầy 15 phút, từ trong bụi cây tôi thấy rất nhiều két bay về, kêu râm ran vang trời. Chúng đậu trên ngọn cây, bay qua bay lại một hồi rồi bắt đầu sà xuống.

1 con, 2 con, 3 con… hàng chục con mắc lưới chỉ trong tích tắc. Chúng càng giãy giụa càng mắc chặt hơn. Đợi đến khi “lưới nặng chim đầy” nhóm của Đ. mới rời chỗ nấp ra thu hoạch chiến lợi phẩm. Hôm đấy, nhóm bắt được gần 30 con, mỗi con được nhét riêng vào từng vỏ chai nước lớn đã cắt đi một đầu, đục lỗ thông hơi từ trước rồi đậy lại.

Trên đường về, T. - thành viên nhỏ nhất nhóm, năm nay mới 17 tuổi bảo tôi: “Chị đừng thấy két mắc lưới là tưởng dễ bắt. Mỏ nó sắc như dao và rất cứng, muốn bắt phải đeo bao tay nếu không sẽ bị mổ chảy máu. Bộ lưới bẫy cũng dùng một lần là bỏ vì thu lại thường bị rối, vả lại cũng rách tan hoang rồi. 

Két bắt về sẽ lọc thành hai loại, két mỏ đỏ, mỏ vàng riêng, két mỏ đen riêng. Két mỏ đen rẻ lắm, bỏ sỉ chỉ 40 - 50 ngàn một con. Két mỏ vàng, mỏ đỏ thì được giá gấp đôi. Trước đây, cứ tới mùa bắp két bay kín trời nhưng bây giờ phải đi cả trăm cây số, vào tận rừng sâu may ra mới có nhiều.

Cách đây hơn một tháng, bên những đám ruộng lúa vừa gặt còn phơi gốc rạ ở xã Ea Bông, huyện Krông Ana hàng trăm con cò trắng vẫn nhởn nhơ kiếm ăn. Thế nhưng chỉ ít ngày sau khi các chim thủ xuất hiện, cả cánh đồng vắng hẳn bóng dáng cò. Với giới săn chuyên nghiệp, chuyện lên rừng, xuống ruộng đã quá bình thường. 

Họ hiểu tập tính sinh hoạt, địa bàn cư trú của từng loài một. Các tay bẫy bây giờ ít dùng bẫy lồng, bẫy sập vì kém hiệu quả, họ thường dùng bẫy lưới, bẫy keo với sự hỗ trợ của các thiết bị thu phát âm thanh hiện đại để dụ chim về. Chim bẫy sau khi gom lại sẽ được phân loại và định giá, con nào tốt mã hót hay thì bán cho giới chuyên nuôi chim cảnh. Chim rẻ tiền thì bán cho các điểm cung cấp chim phóng sinh. Chim bổ dưỡng thơm ngon thì bán cho nhà hàng, quán nhậu.

Dù nghề chính là chạy xe ôm, nhưng trong những ngày vắng khách, anh P. (phường Khánh Xuân) vẫn thường rong ruổi đi bẫy chim sẻ nhậu chơi và kiếm thêm thu nhập. Bảo bối hành nghề của anh là những hộp keo dính có xuất xứ từ Trung Quốc. Chỉ cần một cây cần tự chế dài khoảng 5m, một cây nhôm làm thanh ngang bôi keo gắn vào cần và một máy điện thoại có tải nhạc tiếng chim kêu rít rít là những chim thủ như anh có thể tha hồ kiếm cơm.

 Không vất vả như bẫy các loài chim khác, bẫy chim sẻ chỉ quanh quẩn trong thành phố vẫn có ăn. Tuy nhiên, anh P. phải thừa nhận: “Bẫy chim sẻ giờ khó rồi, chim ít lại nhát người. Mỗi nơi chỉ bẫy được một vài lần là bị chúng “bắt bài” ngay, lần sau quay lại khó mà dụ được”. Dịp rằm tháng 7 vừa rồi, anh P. kiếm được bạc triệu nhờ bán chim phóng sinh.

Thâm nhập vào giới “nhậu chim”, tôi ngỡ ngàng khi chứng kiến những cách chế biến “độc” của hội này. Cò xáo măng, cu nướng sả ớt, sẻ rô ti, cuốc chiên vàng giờ đã quá tầm thường. Nếu chưa được nếm rượu tiết chim sẻ, thức uống được rỉ tai nhau “tráng dương, bổ thận, chồng uống vợ khen” thì coi như chưa phải dân sành sỏi.

Trong một lần trà dư, tửu hậu, anh Nguyên - Phó giám đốc một công ty xây dựng tư nhân trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột chia sẻ: “Nghề của tớ thường xuyên phải giao lưu, ngày xưa đi tiếp khách mà có thịt thú rừng đã là sang lắm rồi, nhưng bây giờ thứ đấy chỉ là dạng vừa thôi, vì toàn đồ nuôi. Đặc sản của giới sành nhậu bây giờ là chim trời”. Rồi anh kể vô vàn món ngon được chế biến từ hàng chục loại chim khác nhau khiến bạn nhậu phải cúi đầu bái phục.

Tại các điểm bán chim trời lưu động, nếu khách có nhu cầu sẽ được người bán nhổ lông sạch sẽ và hướng dẫn cách chế biến cụ thể. Người bán chim trời ở khu vực Cầu Trắng (phường Ea Tam) quảng cáo: “Anh chị mua chim gì? Ở đây tụi em bán đầy đủ các loại, số lượng bao nhiêu cũng có, nhổ lông làm thịt nếu muốn”. “Có bán bẫy chim không?” - Tôi hỏi. “Lưới bẫy các loại, keo dính hay file ghi âm tiếng chim em đều có cả. Bẫy không chất lượng không lấy tiền”, người bán chim đáp.

Tại ngã tư đường Lê Duẩn - Nguyễn Công Trứ (đoạn gần ngã 6, trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột) cảnh bán chim lưu động diễn ra công khai. Vừa dừng đèn đỏ, chị bán chim nhanh nhảu: “Em ơi mua chim mỏ nhát về nấu cháo ăn đi. Chim trời chị bẫy được, tuy nhỏ nhưng thịt thơm ngon lắm, chị bán mở hàng 30.000 đồng/con, mua cả chùm (10 con) thì chị lấy rẻ 250.000 đồng thôi”. 

Thấy tôi không mặn mà lắm, chị tiếp tục mời mua sẻ đồng, chèo bẻo về rô ti, nướng sả ớt. Tương tự trên đường Nguyễn Tất Thành, Điện Biên Phủ, đường đi Quốc lộ 14 đoạn qua xã Cuôr Đăng (huyện Cư Mgar), thị xã Buôn Hồ nạn mua bán chim trời diễn ra khá nhộn nhịp. Họ chào bán công khai và chỉ tạm lánh mặt khi thấy xe đô thị và môi trường Đắk Lắk đi qua.

Đến hẹn lại săn, những thợ bẫy vẫn ngày đêm tất bật chuẩn bị lưới, lồng, keo bẫy… tận diệt chim trời. Mỗi ngày, có hàng ngàn con chim bị bắt, giết thịt. Việc quan tâm và bảo vệ các loài chim hoang dã là rất cần thiết, nếu không lượng chim trời sẽ giảm đi đáng kể, không những thế còn tăng nguy cơ tuyệt chủng, gây mất cân bằng sinh thái.

Ông Đỗ Ngọc Dũng - Trưởng phòng Bảo tồn thiên nhiên, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk cho biết: Công tác bảo tồn thiên nhiên đã được chú trọng nhưng chỉ tập trung vào động vật rừng, còn các loại chim trời vẫn đang gặp khó trong xử lý vì các quy định về động vật rừng liên quan tới các loài này rất chung chung.

Trước tình trạng mua bán chim trời diễn ra công khai trên đường phố, Chi cục kiểm lâm cũng đã chỉ đạo Hạt kiểm lâm thành phố thường xuyên tuần tra, kiểm tra để xử lý nhưng việc xử lý chưa hiệu quả. (Tiền Phong 6/10) đầu trang—

Quảng Ngãi: Xử lý kỷ luật những cá nhân vi phạm khai thác, tận thu cây gỗ

UBND tỉnh Quảng Ngãi đã giao cho UBND H.Tây Trà chủ trì, tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã Trà Thọ, đồng thời có hình thức xử lý kỷ luật đối với những cá nhân có sai phạm trong việc xác nhận vào hồ sơ, cho phép 2 hộ là ông Đinh Văn Chung và Đinh Văn Đơ khai thác tận thu cây gỗ trên đất ngoài quy hoạch lâm nghiệp thuộc địa bàn xã Trà Thọ không đúng thẩm quyền, trái với quy định của nhà nước.

Liên quan đến vụ việc này, UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo Sở NN-PTNT Quảng Ngãi tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của lãnh đạo Ban Quản lý dự án hợp phần di dân tái định cư hồ chứa nước Nước Trong, có hình thức xử lý kỷ luật đối với những cá nhân có liên quan đến sai phạm. Ngoài ra, thu hồi toàn bộ số lâm sản mà ông Chung và ông Đơ khai thác trái phép.

Cuối tháng 4 đầu tháng 5.2015, dù chưa được UBND H.Tây Trà ra quyết định giao đất để sản xuất nhưng UBND xã Trà Thọ đã tự ý cho phép ông Chung và ông Đơ (2 hộ thuộc diện tái định cư hồ chứa nước Nước Trong - PV) huy động người và phương tiện cơ giới ngang nhiên mở đường vào khu vực rừng ở thôn Nước Biếc, xã Trà Thọ tàn phá trắng 3,2 ha rừng, triệt hạ 168 cây rừng tự nhiên, với tổng khối lượng lên đến hàng trăm m3 gỗ.

Điều đáng nói, hội đồng kiểm kê do Ban Quản lý dự án hợp phần di dân, tái định cư hồ chứa nước Nước Trong thành lập, sau khi kiểm kê đã xác định số gỗ trong khu rừng trên phần lớn là gỗ tạp, không có giá trị. Tuy nhiên, khi khai thác thì phần lớn là cây gỗ rừng tự nhiên, có cây hơn 100 năm tuổi, đường kính gần cả mét (ảnh).

Tại cuộc họp với UBND tỉnh Quảng Ngãi vào cuối tháng 5 vừa qua, ông Nguyễn Ngọc Quang, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án hợp phần di dân tái định cư hồ chứa nước Nước Trong, phân bua: “Đoàn cán bộ kiểm kê thiếu hiểu biết chuyên môn về cây rừng nên không xác định được từng loại gỗ, cây nào phải giữ lại, cây nào được khai thác”. (Thanh Niên 6/10) đầu trang—

Nghệ An: Độc đáo cây đa “bảo vệ” cổng phủ trăm năm tuổi

Thời gian, mưa nắng đã “bào mòn” cổng phủ Tương thế nhưng, nhờ những rễ đa chằng chịt nâng đỡ, công trình kiến trúc cổ này vẫn hiên ngang soi bóng xuống dòng Nậm Nơn.

Cổng phủ Tương (xã Xá Lượng, Tương Dương, Nghệ An) có từ bao giờ ngay cả người già nhất ở đây cũng không nhớ nổi. Chỉ biết rằng khi họ sinh ra, lớn lên trên mảnh đất từng là thủ phủ miền Tây Nghệ An này, cổng phủ Tương đã có ở đấy, như một minh chứng cho sự tồn tại của một thời quá khứ đã xa.

Ông Đậu Thế Mạo (SN 1943, xã Xá Lượng) tâm sự: “Khoảng năm 1952-1953 gì đó, tôi theo cha mẹ từ dưới xuôi lên đây đã thấy cái cổng phủ này rồi. Nghe các cụ cao niên kể lại, ngày xưa, khu vực hợp lưu giữa sông Nậm Mộ và Nậm Nơn thành khởi nguồn của dòng sông Lam là nơi đóng các trụ sở hành chính của khu vực miền Tây Nghệ An, trong đó có phủ Tương, đền Vạn, đền Rào. Vua Bảo Đại có lần cũng đã đến đây thăm. xưa kia, vùng đất trù phú này là nơi sinh sống của cư dân 3 nước, 14 tỉnh thành, bao gồm cả người Kinh, người Thái, Mông, Khơ - mú…, người Lào và cả người Hoa.

Khu vực Trường THCS Xá Lượng bây giờ trước là trụ sở phủ Tương, rộng lắm, có rất nhiều lính khố đỏ, khố xanh. Khi Cách mạng tháng Tám nổ ra, rồi cuộc kháng chiến chống Pháp thắng lợi, chính quyền tay sai thất thế, bỏ chạy tứ tán, phủ Tương trở thành trụ sở của chính quyền cách mạng.

Khi cơ quan hành chính huyện chuyển xuống thị trấn Hòa Bình thì đây trở thành trụ sở bệnh viện huyện rồi trạm y tế xã. Sau này thì chuyển thành trường cấp 2. Trong quá trình cải tạo, xây dựng, các công trình đã bị phá bỏ, giờ chỉ còn cái cổng phủ kia. Không biết chính xác thời điểm xây dựng nhưng có lẽ nó cũng có cả trăm năm tuổi”.

Mưa gió, thời gian đã khiến cổng phủ bị hư hỏng, xuống cấp nhiều. Nhiều chỗ gạch vữa đã bị lở lói, bong tróc. Trên bề mặt cổng phủ không còn dấu tích nào thể hiện lịch sử ra đời của nó. Mặc dù vậy, cổng phủ Tương ngày xưa đã trở thành một kỳ quan có một không hai ở miền Tây Nghệ An. Toàn chiếc cổng phủ đã được bao phủ, nâng đỡ bởi một hệ thống chằng chịt của rễ, thân đa.

Cây đa cao lớn, rễ, thân men theo thành cổng, thậm chí “đục” thủng cả bức tường gạch. Những chiếc rễ lớn bao trùm cả cổng phủ, uốn lượn, hình thành một lớp bảo vệ chiếc cổng trước sự tác động của thời tiết. Hệ thống thân, rễ chằng chịt men theo cổng phủ nhưng đến chóp cổng lại “tụ” lại để bung ra tán lá rộng lớn như chiếc ô khổng lồ.

Cổng phủ hiện giờ cũng chính là cổng đi lại của các em học sinh khu vực nhà bán trú của trường. Từ sân trường đi xuống bậc đá cuối cùng khoảng gần 3m, những bậc đá lở lói, đất bị xói trôi, chỉ còn trơ lại những phiến đá đủ kích cỡ. Có chuyện kể rằng, khi rời đi, đám quan lại, số nhà giàu người Hoa đã chôn nhiều vàng bạc, châu báu ngay chân cổng hoặc giữa các bậc lên xuống. Bởi vậy, có thời điểm, nhiều nhóm người đã đến đây đào bới, gây hư hỏng cho công trình này.

Ông Vi Sắc Son - Trưởng phòng VHTT huyện Tương Dương cho biết: “Về lịch sử cụ thể của công trình cổng phủ Tương thì chưa có tư liệu nào ghi lại. Công trình này đã được đưa vào danh mục trùng tu, bảo vệ, tôn tạo tuy nhiên huyện lại chưa bố trí được nguồn nên cũng chưa có kế hoạch cụ thể. Hiện tại thì huyện đang giao cho Trường THCS Xá Lượng bảo vệ”.

Trong ánh chiều tà, giữa bảng lảng sương khói của miền rừng núi, cây đa - cổng phủ vẫn đứng uy nghi, trầm mặc dõi ra ngã ba sông - nơi bắt nguồn của dòng sông Lam, tạo nên một vẻ đẹp vừa hoang sơ, hùng vĩ vừa nhuốm màu tâm linh. (Dân Trí 6/10) đầu trang—

Bắc Kạn: Quản lý nuôi nhốt động vật hoang dã trên địa bàn huyện Pác Nặm

Trong những năm gần đây, việc nuôi động vật hoang dã sinh sản hợp pháp phát triển mạnh ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Đối với huyện Pác Nặm, nhiều người dân đã đầu tư chăn nuôi loại vật nuôi này, tuy nhiên quy mô mới chỉ ở phạm vi nhỏ lẻ với số lượng ít. Mặc dù vậy, vấn đề quản lý nuôi nhốt động vật hoang dã cũng đã đặt ra vấn đề cần được chính quyền và ngành chức năng quan tâm.

Một buổi kiểm tra hoạt động nuôi nhốt động vật hoang dã của cán bộ kiểm lâm huyện Pác Nặm tại hộ gia đình ông  Ma Văn Lệ ở thôn Nà Muồng, xã Giáo Hiệu. Hộ gia đình ông Lệ đang nuôi khoảng trên 30 cá thể nhím các loại. Là một hộ đã nuôi động vật hoang dã từ nhiều năm nay ông Lệ luôn chấp hành đúng theo quy định về quản lý nuôi động vật hoang dã, đảm bảo yêu cầu về tiêu chuẩn chuồng trại, vệ sinh sạch sẽ và ít ảnh hưởng tới môi trường xung quanh, điểm nuôi đều có hàng rào chắn cách ly với hộ dân cư.  

Ông Ma Văn Lệ cho biết: Gia đình tôi bắt đầu nuôi từ năm 2007. Ban đầu nuôi cũng tìm hiểu theo hướng dẫn của Chi cục kiểm lâm huyện. Trong khi nuôi gia đình cũng chấp hành tốt chủ trương của Đảng, nhà nước; thực hiện đúng quy định của kiểm lâm về nuôi nhốt động vật hoang dã.

Theo thống kê của hạt Kiểm lâm Pác Nặm, toàn huyện có khoảng 10 cơ sở nuôi động vật hoang dã được cấp phép, trong đó chủ yếu là nuôi nhím với số lượng là gần 140 cá thể. Việc nuôi động vật hoang dã tại huyện Pác Nặm chỉ mới hình thành và phát triển trong những năm gần đây, qui mô còn nhỏ lẻ, số lượng chưa nhiều, nhưng ngành chức năngcủa huyện Pác Nặm cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện tốt  qui định về điều kiện gây nuôi động vật hoang dã, cấp giấy chứng nhận đăng ký và sổ theo dõi đối với các cơ sở có đủ điều kiện.

Ngoài ra, việc kiểm tra, quản lý nuôi nhốt động vật hoang dã cũng đã được thực hiện thường xuyên, từ đó nắm rõ tình hình, số lượng vật nuôi, đồng thời phát hiện và xử lý kịp thời những sai phạm về các qui định đối với điều kiện gây nuôi động vật hoang dã. Ông Lê Xuân Diệu, Quyền Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Pác Nặm cho biết: Công tác quản lý hướng dẫn nuôi nhốt động vật hoang dã thông thường thì Hạt kiểm lâm chịu trách nhiệm chính thì chúng tôi thường xuyên thăm nắm phối hợp trực tiếp UBND xã tìm hiểu nhân dân những hộ nào có nhu cầu thì chúng tôi sẽ hướng dẫn những thủ tục mua bán cũng như xây dựng chuồng trại sao cho đảm bảo an toàn.

Hàng năm, hàng quý, hàng tháng kiểm lâm địa bàn thường xuyên xuống thăm nắm xem cơ sở vật chất có đảm bảo an toàn nuôi nhốt hay không đồng thời cho cập nhật sổ theo dõi thường xuyên...

Tuy đa phần các hộ nuôi đều có ý thức chấp hành hiện tốt các qui định của nhà nước vềnuôi nhốt đông vật hoang dã... nhưng các cơ quan chức năng của huyện Pác Nặm vẫn thường xuyên tuyên truyền phổ biến các nội dung quy định về nuôi nhốt động vật hoang dã để đưa hoạt động này vào nề nếp. (Đài Phát Thanh Và Truyền Hình Bắc Kạn 5/10) đầu trang—

Kiểm lâm rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa: Bao giờ hết cảnh ăn nhờ, ở đậu?

Rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa có 26.751,2ha, không chỉ giàu tài nguyên động thực vật mà có vị trí vô cùng quan trọng về phòng hộ đầu nguồn, dự trữ nguồn nước cho vùng hạ du. Tuy vậy, từ trước đến nay, công tác quản lý, bảo vệ khu rừng này chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra.

Hiện tại, quản lý, bảo vệ và phát triển tài nguyên tại khu rừng này do Ban quản lý rừng đặc dụng Bà Nà-Núi Chúa đảm nhiệm. Thực thi pháp luật trên lĩnh vực rừng là Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa.

Là khu vực giàu tài nguyên lâm sản nhất của rừng Đà Nẵng, từ trước đến nay, rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa ít khi bình yên. Tình trạng khai thác gỗ và săn bắt động vật hoang dã trái phép xảy ra gần như thường xuyên. Năm 2014, cơ quan chức năng phát hiện 2 vụ phá rừng lớn tại rừng đặc dụng này, đó là vụ phá rừng Cà Nhông giáp ranh với lâm phận tỉnh Quảng Nam và tại tiểu khu 20 giáp ranh với lâm phận Thừa Thiên- Huế.

Cơ quan Kiểm lâm phối hợp Công an thành phố đã khởi tố 2 vụ phá rừng này để điều tra, xử lý. Năm 2015, phá rừng quy mô lớn có giảm, nhưng tình trạng khai thác lâm sản trái phép tại đây vẫn diễn ra.

Do đâu rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa liên tục bị tàn phá? Trước hết phải thấy rằng, hoạt động quản lý bảo vệ của các trạm thuộc Ban quản lý rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa và đơn vị chịu trách nhiệm thực thi pháp luật trên lĩnh vực rừng tại khu vực này là Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa chưa đủ mạnh để ngăn chặn hiệu quả hành vi phá rừng của lâm tặc. Thậm chí, một số cán bộ, nhân viên trực tiếp giữ rừng đã tiếp tay cho lâm tặc phá rừng. Hành vi tiêu cực này đã phải trả giá đắt, khi 4 cán bộ, nhân viên Trạm Quản lý bảo vệ rừng Cà Nhông bị cơ quan Công an bắt tạm giam do liên quan đến vụ phá rừng Cà Nhông cuối năm 2014.

Một nguyên nhân khác dẫn đến hiệu quả giữ rừng không cao là ngành chức năng chưa thật sự chú trọng đến việc xây dựng Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa đủ về quân số, mạnh về ý chí tinh thần và đầy đủ về cơ sở vật chất, trang thiết bị. Thành lập từ ngày 6-12-2012, thế nhưng đến nay, các Trạm Kiểm lâm cửa rừng của hạt này vẫn chưa hình thành.

Trong khi đó, Nghị định số 119/2006/NĐ-CP ngày 26-10-2006 của Chính phủ quy định rõ: Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng có cơ quan Hạt và các Trạm Kiểm lâm cửa rừng. Gần 3 năm nay, lực lượng kiểm lâm địa bàn của hạt này phải ăn nhờ, ở đậu tại các Trạm quản lý bảo vệ rừng của Ban quản lý rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Nhung, Tổ trưởng Tổ Kiểm lâm địa bàn khu vực rừng Sông Nam cho biết: Có ai ăn nhờ ở đậu, từ năm này sang năm khác như kiểm lâm chúng tôi. Thử nghĩ, ở nhờ vài ba tuần đã cảm thấy ái ngại, đằng này anh em chúng tôi chịu cảnh này gần 3 năm trời.

Cùng nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng, nhưng 2 đơn vị có chức năng riêng biệt. Ăn nhờ, ở đậu, không chỉ khó khăn vướng mắc trong thực thi nhiệm vụ mà rất phiền hà trong sinh hoạt, đời sống. Có khi biết rõ chủ rừng để lâm tặc khai thác gỗ trái phép song ở cùng chỗ, ăn cùng mâm, dẫu sao cũng nể nang không thể giải quyết kiên quyết, minh bạch được.

Thậm chí, quân số ít, nhiều thời điểm 2 lực lượng cùng triển khai tuần tra, truy quét chống chặt phá rừng. Còn trong sinh hoạt, bữa nào người của trạm vắng thì mới có giường để ngủ, bằng không đành mắc võng nằm. Việc quản lý sổ sách, tài liệu, hồ sơ, vũ khí cũng không đơn giản.

Ông Đặng Phương Trung, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa  cho hay: Đơn vị đã nhiều lần kiến nghị lên cấp trên, song chưa được giải quyết. Thực trạng này kéo dài không chỉ người trong cuộc chán nản mà việc chỉ đạo điều hành của Hạt rất khó khăn. Không chỉ các trạm cửa rừng chưa được hình thành mà lực lượng biên chế theo quy định của Hạt cũng thiếu.

Tuy nhiên, ông Trần Văn Lương, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm thành phố lại cho rằng: Bố trí 2 lực lượng ở chung như vậy là hợp lý. Hiện tại Chi cục chưa có kế hoạch xây dựng các Trạm kiểm lâm cửa rừng thuộc Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa. Còn ông Huỳnh Ngọc Hạp, Phó Ban quản lý rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa thì khẳng định: 2 lực lượng ăn ở cùng một chỗ không tránh khỏi phiền hà.

Xử lý vấn đề nêu trên theo cách nào thuộc trách nhiệm của ngành chức năng, song có điều đã và đang diễn ra hằng ngày là lực lượng Kiểm lâm rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa luôn đặt câu hỏi: Bao giờ hết cảnh ăn nhờ, ở đậu? Thiết nghĩ, vì sự nghiệp bảo vệ khu vực rừng giàu tài nguyên nhất của Đà Nẵng, chính quyền thành phố và cơ quan chức năng cần có giải pháp thích hợp để nâng cao sức mạnh bảo vệ rừng của Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa. (Báo Đà Nẵng 6/10) đầu trang—

Quảng Nam: Cày nát vùng lõi rừng

Vùng lõi Khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh, giáp ranh giữa 2 huyện Nam Giang và Phước Sơn là “đất sống” cho đối tượng khai thác vàng trái phép. Bất chấp lệnh cấm của UBND tỉnh, hàng loạt phương tiện, thiết bị, dụng cụ tận thu vàng đã đưa vào cày nát núi rừng, làm ô nhiễm môi trường sinh thái…

Đường vào “xứ vàng” xã Đắc Pring (Nam Giang) trơn trợt, thi thoảng lũ xuất hiện dâng cao ở các ngầm suối, nhưng vẫn không ngăn cản bước chân của lực lượng bảo vệ, truy quét khoáng sản liên ngành các cấp. Bí mật phục kích vào các “tọa độ nóng” trong vùng lõi, lực lượng chức năng ghi nhận hiện thực xâm hại tài nguyên có dấu hiệu phức tạp hơn thời điểm trước đây.

Đường mở dọc ngang, chi chít; có nhiều khoảnh rừng cây cối đã triệt hạ, san bằng nhìn vào giống một thung lũng cô đơn với hiện trạng đào bới nham nhở. Nhiều năm qua, chính quyền huyện Phước Sơn đã thành lập tổ cơ động chính quy tuyên chiến với “vàng tặc” (gồm các ngành tài nguyên - môi trường, công an, UBND huyện). Trong những ngày đầu tháng 9, tổ cơ động này tuần tra, truy quét trong Khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh tại địa bàn thôn 4 (xã Phước Đức), phát hiện tại hiện trường bị cày nát với loang lổ hố sâu có một chiếc xe múc đất hiệu Kobelco, máy phát điện và nhiều dụng cụ khai thác.

 Các đối tượng làm vàng là chủ phương tiện trên được xác định là ông Đỗ Văn Dũng và Văn Tấn Bảy (cùng trú khối 7, thị trấn Khâm Đức, Phước Sơn), ngay lập tức công an đã yêu cầu người, phương tiện rút khỏi rừng và đang điều tra mở rộng vụ việc. Theo tổ công tác của Công an huyện Phước Sơn, 2 đối tượng này đã tổ chức khai thác quy mô khá lớn, thiết bị cơ giới hiện đại tại bãi Kiến thuộc vùng lõi khu bảo tồn với thời gian dài, di chuyển địa hình liên tục.

Trước đó, cuối tháng 7, mật phục hiện trường, các chiến sĩ, công an cũng bắt tại trận 2 đối tượng này dùng phương tiện máy móc trên tận thu vàng ở bãi Kiến. Đáng nói, lúc này có đến 2 xe múc, 12 máy nổ và máy xổ, máy phát điện và hàng chục phu vàng đang trực tiếp làm việc.

Hai năm gần đây, các bãi Nhẹ, bãi Kiến thuộc thôn 4 (xã Phước Đức) nổi lên như tọa độ “nóng”. Một khu rừng rộng chừng 3ha ở đây đã bị cày xới ngổn ngang, nhiều điểm nước ứ đọng nhuốm màu đỏ lòm. Con suối Rin mùa này đục ngầu như phù sa do hứng chịu nước thải khai thác vàng trái phép từ trên đồi cao đổ xuống. Nhiều đống đất đá đổ cao do bới lấy quặng.

Một cán bộ trong đoàn truy quét tiết lộ, để vận chuyển khối lượng lớn vật tư thiết bị phục vụ đào đãi vàng, giới thổ phỉ đã sử dụng các loại xe cơ giới san ủi đồi núi, mở mới hàng chục kilomet đường, nối từ trục đường tuần tra biên giới xuống các khe suối nằm sâu trong rừng. Nếu tiếp tục xâm hại, không bao lâu nữa, nhiều tọa độ khu bảo tồn là cái ruột trống rỗng, hình thành vô số thung lũng sâu trong rừng đặc dụng.

Chiến dịch truy quét định kỳ, cao điểm của ngành chức năng đã gây thiệt hại đáng kể tài sản của đối tượng hủy hoại môi trường, vừa để thực thi nghiêm túc các chỉ thị, kế hoạch liên quan đến bảo vệ tài nguyên rừng, khoáng sản của tỉnh, cụ thể là Chỉ thị 20, ngày 21.8.2012 của UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp quản lý phương tiện, dụng cụ trái phép đưa vào rừng.

Tuy nhiên, thực tiễn đặt ra, muốn giữ bình yên cho núi rừng còn nhiều việc phải làm, chứ không riêng cuộc đấu tranh với giới thổ phỉ. Vì sao người dân các huyện miền núi bám rừng, bám vàng để sinh nhai? Không khó để trả lời câu hỏi này. Đó là thực trạng người nghèo khắp nơi đổ về, dân bản địa khan hiếm tư liệu sản xuất, canh tác nông nghiệp thiếu bền vững.

Cái lớn hơn là, cơ chế quản lý bất cập, chính sách thực thi pháp luật không nghiêm, “thế giới ngầm” trong vơ vét tài nguyên tồn tại, có tình trạng bảo kê cho vàng tặc của bộ phận cán bộ địa phương… Mặt khác, do thiếu kinh phí nên đến nay, Khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh vẫn chưa cắm mốc được ranh giới bảo tồn và ranh giới các phân khu chức năng ở ngoài thực địa. Cho nên, các phân khu chưa được bảo vệ hiệu quả và chưa tìm được “tiếng nói chung” trong khâu giữ rừng giữa chủ rừng và chính quyền các huyện Phước Sơn, Nam Giang.

Tại huyện Bắc Trà My, để chấn chỉnh công tác quản lý khoáng sản trên địa bàn huyện, ngành tài nguyên - môi trường huyện phối hợp với các ngành liên quan đã điều động lực lượng trong tổ công tác cơ động tiếp tục kiểm tra, truy quét và chốt giữ tại các “điểm nóng” khai thác vàng vùng giáp ranh. Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My - ông Nguyễn Nhuần cho biết, tuy mùa mưa nhưng ở các bãi thiếc luôn có từ 3 đến 5 chiến sĩ công an, cán bộ chốt giữ.

Còn tại huyện Phước Sơn, 9 tháng đầu năm tổ công tác cơ động bí mật mở 5 đợt truy quét, đốt hàng chục lán trại, phá hủy 23 máy hút xịt vòi rồng và máy nổ, đẩy đuổi hàng trăm đối tượng ra khỏi rừng.

Qua tìm hiểu, chúng tôi biết, sở dĩ các vàng tặc “nhờn thuốc” với các ngành chức năng là không thể xử lý đập phá tài sản lớn đã tịch thu. Hiện, các huyện Phước Sơn, Nam Giang, Bắc Trà My mạnh dạn đề xuất tỉnh ban hành văn bản pháp luật làm cơ sở xử lý phương tiện khai thác tài sản lớn, cụ thể mức phạt có thể lên đến 1 tỷ đồng. (Báo Quảng Nam 6/10) đầu trang—

Tây Ninh: 9 tháng, xử lý trên 100 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng

 9 tháng năm 2015, Chi cục Kiểm lâm Tây Ninh đã điều tra, xác minh xử lý và đề xuất cơ quan chức năng có thẩm quyền xử phạt hành chính nhiều vụ vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng. 

Cụ thể, đã xử lý 110 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng, giảm 69 vụ so với cùng kỳ năm 2014; phạt tiền hơn 438 triệu đồng, tịch thu hơn 116m3 gỗ các loại và thả về môi trường tự nhiên 316 con rắn, rùa các loại.

Ngoài ra, chi cục còn thu nộp ngân sách nhà nước 566 triệu đồng, trong đó tiền bán tang vật vi phạm là 113 triệu đồng và truy thu thuế 15 triệu đồng.

Cũng trong 9 tháng năm 2015, lực lượng kiểm lâm phát hiện và lập biên bản xử lý 6 vụ phá rừng, với diện tích 3,66 ha (so với cùng kỳ năm 2014 giảm 1 vụ, diện tích giảm 5,36 ha). Các vụ vi phạm xảy ra chủ yếu ở địa bàn huyện Châu Thành, khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng.

Các lực lượng kiểm lâm cũng đã phát hiện 18 vụ vi phạm quy định chung của Nhà nước về bảo vệ rừng (so cùng kỳ năm 2014 giảm 24 vụ) và xảy ra chủ yếu ở khu vực rừng phòng hộ Dầu Tiếng, Vườn Quốc gia Lò Gò – Xa Mát; bắt giữ 20 vụ khai thác lâm sản trái pháp luật, tăng 6 vụ so với cùng kỳ năm 2014...

Toàn tỉnh đã xảy ra 6 vụ cháy rừng, diện tích thiệt hại 10,56 ha, giảm 6 vụ so cùng kỳ, với 0,29 ha…

9 tháng qua, có 80 vụ vận chuyển lâm sản trái phép bị lực lượng Kiểm lâm phối hợp với các cơ quan hữu quan phát hiện và lập biên bản, giảm 12 vụ so với cùng kỳ. Trong đó có 13 mua bán, vận chuyển động vật hoang dã trái pháp luật (giảm 2 vụ); mua bán, vận chuyển gỗ xảy ra 67 vụ, giảm 10 vụ so với cùng kỳ năm 2014… (Báo Tây Ninh 6/10) đầu trang—

Quảng Ngãi: Phá rừng phòng hộ để trồng keo

Diện tích rừng phòng hộ Trà Bồng đang thu hẹp dần, trong khi chính quyền địa phương vẫn chưa có biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn nạn phá rừng.

Tình trạng phá rừng phòng hộ để trồng cây keo ở huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi ngày càng diễn ra phức tạp. Diện tích rừng phòng hộ thu hẹp dần, trong khi chính quyền địa phương vẫn chưa có biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn nạn phá rừng. 

Sau nhiều giờ đồng hồ đi bộ, chúng tôi cũng đến được khu rừng tự nhiên thuộc Tiểu khu 37 ở thôn 6, xã Trà Thủy, huyện Trà Bồng. Cả khoảng rừng cây cối bị đốn hạ ngổn ngang vết cưa.

Ông Hồ Văn Thảo, một người dân ở đây bức xúc: “Đây là rừng phòng hộ đã cấm rất lâu rồi nhưng dân các nơi khác về đây phá rừng. Dân địa phương ở đây rất bức xúc, tiếp xúc cử tri, họp thôn nhiều lần kiến nghị với chính quyền địa phương cũng như bên kiểm lâm, lâm trường nhưng chưa có biện pháp nào xử lý triệt để”.

Việc phá rừng phòng hộ ở huyện Trà Bồng diễn ra đã lâu nhưng các ngành chức năng của địa phương này vẫn chưa có biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn. Ông Cao Văn Nghi, Thôn trưởng thôn 6, xã Trà Thủy, huyện Trà Bồng cho biết, việc phá rừng ở đây diễn ra công khai, mạnh ai nấy phá, các đối tượng ngang nhiên vận chuyển gỗ ra khỏi rừng: “Gỗ có giá trị thì người ta đem về bán cho người ta cần để làm gỗ dân dụng. Còn cây tận dụng không làm gỗ được thì người ta xẻ ra để đốt than. Tình trạng đó liên tục xảy ra mà chưa chặn đứng được”.

Theo thống kê của Hạt Kiểm lâm huyện Trà Bồng, hiện có hàng chục hecta rừng phòng hộ thuộc Tiểu khu 37 và 47 thuộc xã Trà Thủy, huyện Trà Bồng bị chặt phá. Ông Nguyễn Xuân Bắc, Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, những năm gần đây, khi cây keo có giá thì nhiều người đã phá rừng phòng hộ để lấy đất trồng keo: “Vì nhu cầu đất sản xuất của bà con thiếu nhiều nên tình trạng lấn chiếm rừng cũng như đất đai diễn ra hết sức phức tạp. Chúng tôi cũng xác định đây là tình huống có thể xảy ra rất là lớn và kể cả vấn đề xảy ra tụ tập đông người cho nên phải giải quyết dứt điểm những vụ việc một”.

Khi chính quyền và các ngành chức năng của huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi chưa thực sự “vào cuộc” ngăn chặn nạn phá rừng, thì những cánh rừng phòng hộ vẫn tiếp tục bị thu hẹp dần. Tỉnh Quảng Ngãi cần quy hoạch vùng nguyên liệu cung cấp cho các nhà máy chế biến dăm gỗ xuất khẩu, tránh tình trạng tranh mua gỗ nguyên liệu, còn rừng phòng hộ thì vẫn cháy máu. (VOV Giao Thông 6/10) đầu trang—

Tây Ninh: Điều tra vụ khai thác trái phép rừng trồng tại khu rừng Chàng Riệc

Ngày 5.10, ông Mang Văn Thới- Chi cục phó Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh cho biết, Hạt Kiểm lâm huyện Tân Biên vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố điều tra vụ khai thác trái phép 2 ha rừng trồng xảy ra tại Khu rừng văn hóa-lịch sử Chàng Riệc, huyện Tân Biên. 

Trước đó, ngày 21.7.2015, Hạt Kiểm lâm huyện Tân Biên và Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh đã kiểm tra, bắt quả tang 3 đối tượng: Hoàng Hồng Lĩnh (sinh 1953, ngụ quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh), Võ Xuân Hưng (sinh 1977) và Phạm Đức Vinh cùng ngụ ở xã Thạnh Bắc, huyện Tân Biên đang khai thác 2 ha rừng xà cừ 17 năm tuổi mà không được các cơ quan chức năng cấp phép.

Tang vật tạm giữ gồm: 759 lóng, tương đương 89,216m3 gỗ xà cừ, 42 ster củi (1 ster bằng 0,7m3 gỗ tròn), 1 chiếc máy cày hiệu Ford 4000 và một chiếc rơ-mooc biển số 2365.

Qua làm việc với các đối tượng và chủ rừng, cơ quan chức năng xác định diện tích rừng trên do ông Hoàng Hồng Lĩnh hợp đồng nhận khoán với Ban Quản lý dự án Khu rừng VH-LS Chàng Riệc trồng vào năm 1999 theo mô hình xà cừ xen keo.

Theo quy định trong hợp đồng, hộ nhận khoán chỉ được khai thác cây phụ trợ (cây keo) để hưởng lợi, nhưng sau khi khai thác hết cây keo, ông Lĩnh thuê 2 đối tượng Hưng và Vinh lén lút đem dụng cụ, máy móc vào rừng khai thác luôn cây xà cừ là cây trồng chính của rừng mà không được phép của cơ quan quản lý.

Hành vi của đối tượng Hoàng Hồng Lĩnh và những người có liên quan đã vi phạm vào Điều 175 Bộ luật Hình sự về tội "vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng". (Báo Tây Ninh 6/10) đầu trang—

SỬ DỤNG RỪNG

Yên Bái: Ơn rừng

“Bà con bây giờ tự nhủ với nhau, để cho gia đình mình nghèo là có lỗi với bản làng đấy”. Ông A Lau - xã Khao Mang (huyện Mù Cang Chải - Yên Bái) đã nói với chúng tôi như vậy, ông bảo từ khi được nhận khoán bảo vệ rừng đời sống của người dân nơi đây đã thay đổi, hộ nghèo đã giảm hẳn, ai cũng có ý thức vươn lên.

Trước đây, cũng như bao bản làng vùng cao ở Tây Bắc, Khao Mang cũng là một xã nghèo. Thế nhưng từ khi triển khai thực hiện Nghị định 99/2010/NĐ-CP về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đã tạo ra những chuyển biến rõ rệt trong việc huy động nguồn lực xã hội phục vụ công tác bảo vệ rừng, cải thiện sinh kế cho người dân. 

Theo đó, người trả tiền là tất cả các tổ chức, cá nhân gồm: Các cơ sở sản xuất thủy điện, các cơ sở sản xuất và cung ứng nước sạch, các cơ sở sản xuất công nghiệp có sử dụng nước trực tiếp từ nguồn nước, các tổ chức, cá nhân có kinh doanh dịch vụ du lịch có hưởng lợi từ dịch vụ môi trường rừng…

Người nhận tiền dịch vụ môi trường rừng là các tổ chức, cá nhân có cung ứng dịch vụ môi trường rừng như các chủ rừng được Nhà nước giao rừng, cho thuê rừng để sử dụng ổn định và lâu dài vào mục đích lâm nghiệp và các chủ rừng là tổ chức tự đầu tư trồng rừng trên diện tích đất lâm nghiệp được giao; các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao rừng, cho thuê rừng, cộng đồng dân cư thôn tự đầu tư trồng rừng trên diện tích đất lâm nghiệp được Nhà nước giao…

Bà con ở đây đã được cán bộ tuyên truyền rằng giữ rừng là giữ được nhiều nguồn nước cung cấp cho các nhà máy thủy điện thì sẽ có nhiều tiền hơn nữa, đời sống bà con sẽ không còn phải bữa đói, bữa no.

Một người dân trong xã Khao Mang phấn khởi nói: “Trước đây nhà mình nghèo lắm, cuộc sống thiếu trước hụt sau, cái nhà thông thốc gió bao năm chưa có tiền sửa. Thế nhưng từ khi có khoản thu nhập này cuộc sống đã khá hơn rất nhiều, bọn trẻ cũng có cơ hội được đến trường học cái chữ. Cái rừng không chỉ bảo vệ bản làng khỏi lũ lụt tràn về, rừng còn mang lại cho cơm áo, mình ơn cái rừng nhiều lắm”. 

Những năm qua, mặc dù cuộc sống của bà con đã  có nhiều đổi thay từ sự quan tâm của các cấp từ Trung ương tới địa phương với nhiều Chương trình, dự án…Nhưng cuộc sống của họ vẫn còn vô vàn khó khăn. Nguồn thu ít ỏi từ những buổi chợ phiên khi bán đi con gà, con lợn, bó măng…cũng chỉ để thêm thắt chi tiêu.Thế nhưng giờ đây, nguồn thu từ rừng có thể nói là nguồn thu bền vững. Hàng năm ngoài tiền chương trình Nhà nước hỗ trợ bảo vệ rừng 190 nghìn đồng/ha, lại có thêm thu nhập từ tiền dịch vụ bảo vệ môi trường rừng nên bà con phấn khởi lắm. 

Cùng với các dự án, chương trình giúp vùng cao ngày càng khởi sắc thì dịch vụ môi trường rừng không chỉ góp phần nâng cao nhận thức của toàn xã hội về giá trị phòng hộ của rừng mà còn tạo thêm nguồn thu nhập, góp phần nâng cao đời sống của người trồng rừng. (Đại Đoàn Kết 6/10) đầu trang—.

Bắc Cạn hướng tới khai thác dược liệu bền vững

Với sự giúp đỡ của tổ chức Traffic tại Việt Nam, thời gian qua, đồng bào dân tộc thiểu số ở hai xã Xuân Lạc và Bản Thi, huyện Chợ Đồn (Bắc Cạn) đã biết cách khai thác dược liệu trong tự nhiên một cách bền vững và góp phần tích cực xoá đói - giảm nghèo. Thời gian tới, Bắc Cạn sẽ nhân rộng mô hình này ra địa bàn bốn huyện.

Bắc Cạn là một tỉnh miền núi, vùng cao, rừng và đất lâm nghiệp chiếm 90% diện tích tự nhiên. Diện tích có rừng đến nay chiếm 70,6% diện tích với nhiều loại gỗ quý hiếm, đặc hữu và lâm sản ngoài gỗ rất phong phú, trong đó có nhiều loài cây dược liệu mang giá trị cao.

Theo tài liệu điều tra của Viện Dược liệu, Bắc Cạn có hơn 1.000 loài cây thuốc, nhiều loài có giá trị như bình vôi, hà thủ ô, ba kích, cát sâm, kê huyết đằng...

Tuy nhiên, thời gian vừa qua, cơ quan chức năng chưa quản lý được, nhiều loài cây thuốc bị khai thác quá mức, người dân không biết chính xác giá trị của các loài cây dược liệu nên bán với giá rẻ cho thương lái xuất bán ra nước ngoài. Điều này làm cho nhiều loài cây dược liệu bị khai thác cạn kiệt, không mang lại giá trị kinh tế cho nhân dân.

Trước tình hình đó, tháng 7 năm 2013, tổ chức Traffic (Mạng lưới theo dõi, giám sát buôn bán động, thực vật hoang dã toàn cầu tại Việt Nam), đã quan tâm, hỗ trợ thành lập bảy nhóm sở thích thu hái dược liệu ở bảy thôn, bản thuộc hai xã Xuân Lạc và Bản Thi (huyện Chợ Đồn) với sự tham gia của 50 hộ gia đình.

Hơn hai năm triển khai, việc thu hái dược liệu ở hai xã này đã mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt.

Ông Hà Nhất Thuật ở xã Bản Thi cho biết: “Tổ chức Traffic và cán bộ kiểm lâm địa phương hướng dẫn chúng tôi nhận biết đâu là cây dược liệu, cách thức, thời gian thu hái để dược liệu có chất lượng tốt nhất và cây dược liệu sau thu hái bảo đảm tái sinh tự nhiên tốt. Đồng thời, chúng tôi còn được hỗ trợ một số máy sấy dược liệu, công cụ thu hái để nâng cao năng suất, chất lượng dược liệu, thông tin đầy đủ về giá cả thị trường và kết nối với thương lái”.

Với sự giúp đỡ đó, nên gia đình ông Thuật có thu nhập 400 - 500 nghìn đồng/ tháng từ khai thác dược liệu. Ông Thuật tâm đắc: “Từ khi được hướng dẫn, bán dược liệu đúng giá, đầu ra ổn định, thu nhập từ khai thác dược liệu tuy không nhiều nhưng là nguồn thu ổn định của gia đình. Từ đó, các nhóm sở thích chúng tôi có ý thức bảo vệ nguồn dược liệu trong tự nhiên, khai thác vừa phải để cây dược liệu tái sinh tốt”.

Chi cục trưởng Kiểm lâm Bắc Cạn Hoàng Văn Hải cho biết: “Xuân Lạc và Bản Thi là hai xã vùng đệm khu bảo tồn loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc, từ khi có các nhóm sở thích thu hái dược liệu đến nay, không những duy trì mà các nhóm sở thích càng được củng cố khi có thêm nhiều hộ tham gia cùng khai thác dược liệu bền vững. Từ đó, giảm áp lực đối với khu bảo tồn, khai thác gỗ quý hiếm trái phép giảm hẳn, chính quyền địa phương nâng cao nhận thức về quản lý bảo vệ rừng, coi trọng khai thác nguồn dược liệu tự nhiên một cách bền vững”.

Từ thành công của mô hình khai thác dược liệu bền vững ở hai xã Bản Thi và Xuân Lạc, từ tháng 9-2015, tổ chức Traffic tiếp tục giúp đỡ tỉnh Bắc Cạn nhân rộng mô hình này ra bốn huyện là Ba Bể, Ngân Sơn, Na Rì và Chợ Đồn nhằm tạo điều kiện cho nhân dân sống ở cạnh rừng có việc làm, tăng thu nhập để xoá đói giảm nghèo, lại vừa bảo tồn được các loài dược liệu trên địa bàn không bị khai thác cạn kiệt.

Ông Hoàng Văn Hải chia sẻ: “Đây là mô hình rất tốt để vừa khai thác vừa bảo tồn nguồn dược liệu, mang lại thu nhập cho nhân dân, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số.

Thời gian tới, với sự hỗ trợ của tổ chức Traffic, chúng tôi sẽ chỉ đạo lực lượng kiểm lâm ở các địa phương tư vấn, vận động thành lập các nhóm sở thích, hướng dẫn và giám sát thu hái. Tổ chức Traffic sẽ giới thiệu thương lái thu mua với giá hợp lý, sau đó các thương lái sẽ bán dược liệu cho các công ty dược trong nước chế biến thành thuốc để hình thành chuỗi giá trị của dược liệu”.

Điều quan trọng là qua mô hình này, Bắc Cạn sẽ hướng tới khai thác dược liệu bền vững, từ đó góp phần tích cực nâng cao ý thức bảo vệ rừng của nhân dân. (Nhân Dân 6/10) đầu trang—

Đổi mới công ty nông lâm quốc doanh: Nguy cơ “bình mới, rượu cũ”

Trước thời điểm thực hiện Nghị quyết 30 và Nghị định 118 về tiếp tục đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp quốc doanh, tiến sỹ Phạm Quang Tú (Tổ chức Oxfarm) không lạc quan về quá trình này và khuyến cáo nguy cơ “bình mới, rượu cũ".

Theo tiến sỹ Phạm Quang Tú, chủ trương chính sách về tiếp tục đổi mới công ty nông, lâm nghiệp đã có những thay đổi đáng kể về giải quyết các vướng mắc trong quản lý, sử dụng đất. Tuy nhiên vẫn còn nhiều vấn đề cần xem xét.

Sắp xếp, đổi mới nông, lâm trường quốc doanh gần như là hoạt động “riêng” của nông, lâm trường và ngành chức năng liên quan ở cấp trung ương, cấp tỉnh. Các cấp chính quyền từ huyện trở xuống gần như rất ít biết. Tổ chức, triển khai sắp xếp, đổi mới chỉ mới tập trung quan tâm vào “phần ngọn” là đổi tên mà xem nhẹ phần gốc rễ là rà soát, đánh giá hiệu quả sử dụng đất đai.

Nội dung quan trọng hàng đầu làm căn cứ để thực hiện điều chỉnh, sắp xếp lại mô hình tổ chức quản lý sản xuất là rà soát, đánh giá hiệu quả sử dụng đất đai và thu hồi một phần trả lại cho địa phương để giao cho các thành phần khác hầu như chưa thực hiện được. Do vậy, việc quy định chỉ rà soát đất đai đối với các công ty nông, lâm nghiệp sau rà soát là chưa đủ mà cần phải tiếp tục rà soát cả đối với các Ban quản lý rừng tách ra từ các lâm trường.

Phần lớn các địa phương triển khai sắp xếp lại nông, lâm trường quốc doanh chỉ mang tính hình thức mà chưa mang lại hiệu quả kinh doanh, cơ chế chưa có gì đổi mới và còn mang nặng tư tưởng bao cấp, ỷ lại nhà nước, chưa theo kịp cơ chế thị trường. Các đơn vị quản lý rừng tự nhiên còn lúng túng trong hoạt động do cơ chế quản lý rừng và cơ chế tài chính chưa được tháo gỡ.

Việc để cho các nông, lâm trường quốc doanh “tự rà soát, đánh giá” và chưa có sự tham gia đầy đủ của các bên liên quan, đặc biệt là thiếu sự tham gia của người dân địa phương là không đảm bảo khách quan. Ngay cả sau rà soát, diện tích đất còn lại các nông, lâm trường lập quy hoạch quản lý, sử dụng nhưng cũng chỉ có ngành chức năng là sở nông nghiệp và phát triển nông thôn biết đến, còn chính quyền cơ sở và cộng đồng địa phương gần như nằm ngoài. Chưa có kiểm tra giám sát chặt chẽ của các bên liên quan, đặc biệt là giữa các cơ quan quản lý nhà nước.

Việc quy định công tác tổ chức rà soát đất đai của các công ty nông, lâm nghiệp chưa phù hợp với Luật Đất đai 2013 và vẫn lặp lại lối mòn khi thực hiện rà soát. Khoản 2, điều 133 Luật Đất đai 2013 quy định ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm chỉ đạo việc rà soát, phê duyệt phương án sử dụng đất của các tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập.

Trong khi đó khoản 1, điều 13 Nghị định 118 quy định các công ty nông, lâm nghiệp thực hiện rà soát và đề xuất phương án sử dụng đất, chứ không phải ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tổ chức rà soát và công ty nông, lâm nghiệp là thành viên tham gia.

Các công ty nông, lâm nghiệp được tự thực hiện rà soát đất đai nên chưa đảm bảo khách quan. Các công ty này vẫn được phép tự rà soát thì họ vẫn giữ lại khu vực đất họ mong muốn trong phương án sử dụng đất. Như vậy, các diện tích bị lấn chiếm, tranh chấp, cho mượn, cho thuê nếu công ty nông, lâm nghiệp muốn giữ lại, họ chỉ cần đưa diện tích này vào phương án sử dụng đất thì không phải thu hồi trả về địa phương, tiến sỹ Tú nhấn mạnh.

Quy định về sắp xếp lại tổ chức quản lý chưa làm rõ cơ cấu tổ chức và giải pháp quản lý bảo vệ rừng và đất rừng đối với các vùng có đặc thù khác nhau như vùng sâu vùng xa, vùng dân cư ít và vùng đông dân cư.

Sau chuyển đổi, điều kiện sản xuất kinh doanh của các công ty gặp khó khăn, thu chưa đủ chi. Dưới con mắt của người dân địa phương thì khi chuyển sang công ty lại bị coi là công ty tư nhân đến cạnh tranh đất đai và không còn là đơn vị của nhà nước nữa, gây bất bình, bức xúc cho người dân địa phương.

Trong thời gian tới, sau khi rà soát, một số nông, lâm trường sẽ phải giải thể, số còn lại sẽ phải đổi mới phương thức hoạt động. Việc cho công ty nông, lâm nghiệp thuê đất hoặc giao đất cần đảm bảo hài hòa mối quan hệ đất đai giữa người dân địa phương, nhu cầu phát triển của xã hội và nhu cầu của công ty lâm nghiệp.

Tiến sỹ Phạm Quang Tú đề xuất, khu vực chủ yếu là rừng tự nhiên, công ty lâm nghiệp ở vùng sâu vùng xa, vùng an ninh quốc phòng, ít dân cư, quản lý chủ yếu rừng tự nhiên, bao gồm cả rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và rừng sản xuất nhưng với nhiệm vụ chính là bảo vệ và phát triển thì áp dụng mô hình chuyển thành các Ban quản lý rừng hoặc doanh nghiệp công ích 100% vốn nhà nước. Nhà nước cần có cơ chế chính sách hỗ trợ đầu tư thỏa đáng cho công tác bảo vệ rừng, đồng thời cho phép khai thác lâm sản một phần theo phương án quản lý rừng bền vững.

Khu vực chủ yếu là rừng tự nhiên sản xuất, có điều kiện thuận lợi để tổ chức sản xuất kinh doanh lâm sản, công ty kinh doanh theo cơ chế đặc thù cho ngành lâm nghiệp, được tự chủ hoạt động sản xuất kinh doanh theo phương án quản lý rừng bền vững và các dịch vụ lâm nghiệp.

Với những công ty nông, nông nghiệp chủ yếu sản xuất kinh doanh trồng rừng nguyên liệu hoặc cây công nghiệp, chỉ cho phép công ty tổ chức sản xuất kinh doanh trồng rừng, cây công nghiệp có gắn với chế biến. Những nơi có đông dân cư và chịu áp lực rất lớn về đất sản xuất của người dân thì tiến hành giải thể và trả lại đất cho địa phương.

Những công ty sản xuất kinh doanh trồng rừng, cây công nghiệp ở những nơi áp lực đất đai không căng thẳng chỉ nên cho thuê một phần diện tích, trong tổng số diện tích ứng với công suất chế biến để đảm bảo duy trì hoạt động ở mức tối thiểu, để có thể tổ chức sản xuất và tạo vùng nguyên liệu hàng hóa. Phần đất còn lại trả về địa phương để giao cho người dân, cá nhân, tổ chức được giao đất trong vùng quy hoạch nguyên liệu.

Tiến sỹ Tú nhấn mạnh cần có những yêu cầu chặt chẽ hơn dựa trên các tiêu chí cụ thể, đủ thời gian để xác định rõ ranh giới đất đai và nguồn tài chính để thực hiện, đủ thời gian cho quá trình sắp xếp các công ty.

Vấn đề chuyển đổi nông, lâm trường quốc doanh, quản lý, sử dụng hiệu quả diện tích đất nông lâm nghiệp càng trở nên cấp thiết khi Việt Nam thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển nền nông nghiệp hàng hóa, quy mô công nghiệp. (Vietstock 6/10) đầu trang—

THÔNG TIN KHÁC        

Rừng vô cùng quan trọng trong xóa đói giảm nghèo

Rừng và lâm nghiệp có vị trí đặc biệt quan trọng giúp đảm bảo an ninh lương thực toàn cầu khi nông nghiệp ngày càng cho thấy những giới hạn trong thúc đẩy năng suất. Đó là khẳng định của một nghiên cứu mới được công bố.

Nghiên cứu “Forests, Trees and Landscapes for Food Security and Nutrition“(Tạm dịch: “Rừng, Cây xanh và Cảnh quan cho An ninh Lương thực và Dinh dưỡng) được thực hiện bởi hơn 60 nhà khoa học nổi tiếng từ Liên đoàn Quốc tế Các tổ chức Nghiên cứu Lâm nghiệp (IUFRO).

Nghiên cứu đã đưa ra những phân tích cập nhật và toàn diện nhất về mối liên hệ giữa rừng – lương thực – dinh dưỡng và chỉ ra nhu cầu tiếp cận lương thực từ rừng một cách an toàn của các nhóm dễ bị tổn thương trong xã hội.

Theo nghiên cứu, trong khi các hoạt động canh tác nông nghiệp qui mô lớn rất nhạy cảm bởi các sự kiện thời tiết bất thường ngày càng dày đặc do biến đổi khí hậu, sự kết hợp nông – lâm nghiệp lại có thể thích ứng tốt hơn với các hiện tượng cực đoan.

Bên cạnh giảm thiểu biến đổi khí hậu, rừng còn đóng vai trò quan trọng trong xóa đói và cải thiện dinh dưỡng một cách bền vững. Báo cáo đã đưa ra nhiều lý giải ấn tượng chứng minh rừng và cây xanh có thể thay thế sản xuất nông nghiệp và đóng góp đáng kể cho thu nhập của người dân địa phương, đặc biệt là ở các khu vực dễ bị tổn thương nhất trên thế giới.

Thứ nhất, lương thực từ cây xanh thường rất giàu vitamin, protein và các chất dinh dưỡng khác, phù hợp với nhiều chế độ dinh dưỡng khác nhau. Ví dụ, lượng sắt chứa trong các hạt đậu Châu Phi được sấy khô và hạt điều thô tương đương hoặc thậm chí cao hơn thành phần sắt trong thịt gà.

Thứ hai, thịt thú rừng, cá và các loài côn trùng cũng là nguồn lương thực quan trọng. Côn trùng là loại thức ăn đặc biệt rẻ, phong phú, chứa nhiều protein, chất béo, vitamin và chất khoáng. Đặc biệt tại các nước Đông Nam Á, nhiều khu rừng và các trang trại lâm nghiệp được người dân địa phương quản lý theo cách thức riêng nhằm thu hoạch các loài côn trùng có thể ăn được.

Thứ ba, rừng hiện đang cung cấp than và củi đốt cho 2,4 tỷ hộ gia đình ở các nước đang phát triển. Tại Ấn Độ và Nepal, người dân vẫn dùng củi như nguồn năng lượng chính, thậm chí với cả những nông hộ khá giả.

Cuối cùng, cây cối mang đến vô số lợi ích sinh thái. Ví dụ, chúng hỗ trợ các loài thụ phấn, một yếu tố vô cùng quan trọng trong trồng trọt. Ngoài ra, rừng còn cung cấp cỏ khô nuôi gia súc lấy sữa và thịt, bảo vệ dòng chảy và các lưu vực là môi trường sống cho các loài cá.

Theo báo cáo thì hiện nay cứ sáu người lại có một người phụ thuộc nguồn lương thực và thu nhập từ rừng. Ở vùng Sahel (khu vực ranh giới giữa Sahara ở phía bắc và Sudan), lâm nghiệp đóng góp 80% thu nhập trung bình của các hộ gia đình, đặc biệt là từ thu hoạch hạt mỡ. Nhiều bằng chứng chỉ ra rằng ở khắp nơi trên thế giới, các khu vực càng nghèo thì rừng càng đóng vai trò quan trọng trong thu nhập hộ gia đình.

Tại Châu Phi và một số nơi khác, một số mặt hàng lâm nghiệp mới đang được phát triển nhằm hỗ trợ người nghèo có thu nhập ổn định. Chẳng hạn, người dân nghèo ở Tanzania được tham gia vào chương trình trồng cây Allanblackia (một giống cây có hoa họ Bứa), cho năng suất dầu thực vật tiềm năng trong thị trường lương thực toàn cầu. Loại dầu này có thể mang đến thu nhập hàng trăm triệu USD mỗi năm cho những nông dân địa phương.

Mặc dù không phải là phương thuốc thần kì cho nạn đói toàn cầu, rừng có thể thay thế các mặt hàng nông sản khi nguồn cung cấp lương thực trọng yếu bị suy giảm do hạn hán, giá cả biến động, xung đột quân sự… Mối liên hệ mật thiết giữa rừng và trang trại nông nghiệp cũng cho thấy suy thoái và mất rừng cũng là mối đe dọa đối với an ninh lương thực. Trong khi đó, chính việc mở rộng đất nông nghiệp lại gây ra 73% tổng diện tích rừng bị mất trên thế giới.

Từ đó, nghiên cứu nhấn mạnh vai trò không thể thiếu của rừng trong an ninh lương thực và kêu gọi thực hiện tiếp cận sử dụng đất đa mục đích, lồng ghép, thúc đẩy sự tham gia của người dân trong tái cơ cấu hệ thống nông lâm nghiệp. (Môi Trường Và Đời Sống 5/10) đầu trang—

Indonesia: Khói bụi cháy rừng khiến 300.000 người mắc bệnh hô hấp

Tình trạng khói mù do cháy rừng vào mùa khô tại Indonesia đã khiến hơn 300.000 người dân nước này bị mắc các bệnh về đường hô hấp.

Đây là số liệu được Bộ Y tế Indonesia công bố ngày 6/10, cho thấy mức độ nghiêm trọng của tình trạng ô nhiễm khói bụi do cháy rừng ngày càng tăng.

Theo Bộ trưởng Y tế Indonesia Nila Moeloek, số bệnh nhân bị mắc bệnh về đường hô hấp trên đã tăng gần 20% sau khi bùng phát đợt cháy rừng tại các đảo Sumatra và Borneo hồi tháng trước. Tỉnh South Sumatra ghi nhận số ca nhập viện điều trị bệnh về đường hô hấp cao nhất với hơn 83.000 bệnh nhân. Khói mù từ các đám cháy rừng còn ảnh hướng đến người dân tại 5 tỉnh khác. 

Trước tình hình này, chính phủ của Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã có nhiều biện pháp ứng phó nhằm giảm thiểu nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Trước mắt, hàng tấn thuốc men và hàng trăm dụng cụ bảo vệ đã được gửi tới đảo Sumatra và Borneo, hai khu vực bị chịu ảnh hưởng nặng nhất. 

Bên cạnh đó, nhằm nhanh chóng dập tắt các đám cháy rừng, Indonesia đã triển khai chiến dịch cứu hộ trên không với quy mô lớn. Trực thăng, máy bay và hàng trăm nghìn binh sỹ được huy động song song với các biện pháp như ném bom nước từ máy bay, làm mưa nhân tạo hay dùng sức người để sớm khống chế các đám cháy. Tuy nhiên, thời tiết hanh khô, thiếu nước, cơ sở hạ tầng thấp kém, mức độ cháy khác nhau của các khu vực đang gây khó khăn lớn và nguy cơ cháy trở lại là rất cao.

Không chỉ ảnh hưởng đối với môi trường và sức khỏe người dân Indonesia, khói mù do cháy rừng còn lan sang các nước lân cận như Malaysia và Singapore, khiến Chính phủ Indonesia đối mặt với không ít áp lực. 

Nhiều trường học tại một số khu vực ở Malaysia đã phải đóng cửa trong hai ngày (5 và 6/10) do chất lượng không khí ngày càng tồi tệ. Thủ tướng Malaysia Najib Razak kêu gọi các nhà chức trách Indonesia phải hành động, cho rằng chỉ Jakarta mới có thẩm quyền làm rõ nguyên nhân cháy rừng và trách nhiệm của các đối tượng liên quan. 

Trong khi đó, Singapore đã đề xuất điều động máy bay và các chuyên gia để hỗ trợ Indonesia ngăn chặn các đám cháy. Tuy nhiên, phía Indonesia chưa chấp nhận và khẳng định đang nỗ lực hết sức để kiểm soát tình hình. (Vietnam + 6/10) đầu trang—

Khói bụi ở Indonesia lan tới tận Thái Lan

Cuộc khủng hoảng khói bụi do đốt rừng từ Indonesia lan tới Thái Lan, khiến chất lượng không khí ở nhiều khu vực miền nam nước này bị ảnh hưởng.

Theo Bangkok Post, tại huyện Hat Yai của tỉnh Songkhla, nồng độ bụi nhỏ trong không khí ngày 5-10 đã tăng lên đến 173 microgram (mcg) mỗi mét khối - vượt ngưỡng an toàn và là mức cao nhất kể từ đầu năm đến nay. Ở các tỉnh Yala, Pattani và Satun, nồng độ bụi cũng tăng cao, ở mức 141mcg, 119 mcg và 151mcg.

Mù khô cũng xuất hiện tại các tỉnh Narathiwat, Nakhon Si Thammarat, Phuket và Surat Thani. Mặc dù chất lượng không khí tại các tỉnh này đều nằm trong ngưỡng an toàn, chính quyền địa phương cho biết họ vẫn cảnh giác và đang giám sát chặt chẽ tình hình.

Tại tỉnh Satun, The Nation đưa tin mù khô cũng xuất hiện ở 7 quận huyện. Một số người dân nói họ có thể cảm nhận thấy mùi cháy trong không khí dù trời đổ mưa. Do tầm nhìn kém, các tài xế đã phải bật đèn pha và lái chậm để đảm bảo an toàn.

Tại Hat Yai, giới chức y tế phát khẩu trang cho người dân và hướng dẫn cách chăm sóc sức khỏe cho người dân trong thời gian có khói mù. Tại Pattani, chính quyền cảnh báo ngư dân thận trọng khi đi biển do khói mù gây tầm nhìn kém...

Trong một diễn biến liên quan, AFP cho biết ngày 5-10, Thủ tướng Malaysia Najib Razak yêu cầu Indonesia hành động khẩn cấp để xử lý tình trạng khói bụi đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nước này cũng như láng giềng Singapore.

Tại Việt Nam, sáng nay 6-10 nhiều địa phương cũng xuất hiện mù khô gây hạn chế tầm nhìn. Một số người dân lo ngại mù khô xuất phát từ khói cháy rừng ở Indonesia, tuy nhiên các chuyên gia khí tượng nói hiện tượng này là do ô nhiễm trong không khí, bụi khói tích tụ lơ lửng ở lớp không khí sát mặt đất trong khi thời tiết gió nhẹ nên không khuyếch tán. (Tuổi Trẻ 6/10) đầu trang—./.

 

Bình luận