Tổng cục lâm nghiệp - Hoạt động KH CN và MT

Hoạt động KH CN và MT

Hội thảo tham vấn dự thảo thông tư quy định về phát triển du lịch sinh thái trong rừng đặc dụng

Hội thảo tham vấn dự thảo thông tư quy định về phát triển du lịch sinh thái trong rừng đặc dụng

Chiều 20/10/2014, tại Hà Nội, Tổng cục Lâm nghiệp đã tổ chức Hội thảo tham vấn dự thảo Thông tư quy định về phát triển du lịch sinh thái trong rừng đặc dụng. Ông Trân Thế Liên, Vụ trưởng Vụ Bảo tồn thiên nhiên chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có 60 đại biểu từ Tổng cục Du lịch, Viện Nghiên cứu phát triển Du lịch; một số đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng cục Lâm nghiệp; Ban quản lý các khu rừng đặc dụng; Hiệp hội các Vườn quốc gia và Khu Bảo tồn thiên nhiên; một số nhà khoa học, chuyên gia về bảo tồn thiên nhiên và du lịch sinh thái,...

Hội thảo đã ghi nhận trên 10 lượt ý kiến góp ý chi tiết cho dự thảo Thông tư. Trong thời gian tới, Tổng cục Lâm nghiệp sẽ tiếp tục lấy ý kiến rộng rãi để hoàn thiện, trình ban hành Thông tư nói trên.

Văn phòng Tổng cục

 

Bình luận