Tổng cục lâm nghiệp - Hoạt động KH CN và MT

Hoạt động KH CN và MT

Bồi dưỡng kiến thức quản lý lãnh đạo cho Chi cục trưởng Kiểm lâm và Giám đốc Vườn quốc gia

Bồi dưỡng kiến thức quản lý lãnh đạo cho Chi cục trưởng Kiểm lâm và Giám đốc Vườn quốc gia

Từ 20 đến 24/10/2014 tại TP. Hồ Chí Minh, Cục Kiểm lâm, Tổng cục Lâm nghiệp và Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2 phối hợp với tổ chức Chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý, lãnh đạo cho 37 Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm và Giám đốc các Vườn quốc gia trên toàn quốc.

Mục tiêu của Chương trình học nhằm bồi dưỡng kiến thức, tạo diễn đàn trao đổi, học hỏi kinh nghiệm giữa các Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, Giám đốc Vườn quốc gia.

Tham gia Chương trình, các học viên sẽ trải qua 02 ngày học lý thuyết với các Chuyên đề: (1) Nghệ thuật quản lý, lãnh đạo, (2) Thuật dùng người của nhà lãnh đạo trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế  và (3) Vai trò của kiểm lâm trong thực hiện Chiến lược phát triển và Tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp. Trong đó, tại Chuyên đề thứ 3, các học viên đã được Tiến sỹ Hà Công Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trực tiếp hướng dẫn.

Ngoài ra, các học viên còn có 03 ngày tham quan nghiên cứu thực tế tại Vườn quốc gia Côn Đảo./.

Nguồn:http://www.kiemlam.org.vn

Bình luận