Tổng cục lâm nghiệp - Hoạt động KH CN và MT

Hoạt động KH CN và MT

Thái Nguyên: Triển khai Chương trình hành động tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp

Ngày 22-10, tại Chi cục Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình triển khai Chương trình hành động tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp trên địa bàn. Đồng chí Đặng Viết Thuần, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Sau hơn 5 tháng Đề án Tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp của Thái Nguyên được Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt, tháng 12-2013, UBND tỉnh đã ban hành Chương trình hành động về thực hiện tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013-2020. Gần 10 tháng thực hiện Chương trình, đến nay, tỉnh ta đã hoàn thành một số phần việc nhất định như: thực hiện xong việc rà soát, điều chỉnh 3 loại rừng theo định hướng quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020; công bố quy hoạch tại các địa phương; điều chỉnh đóng mốc ranh giới 3 loại rừng trên thực địa… 

Ngoài những phần việc trên, tỉnh còn triển khai các phần việc quan trọng khác nhằm tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp như xây dựng Đề án nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị rừng trồng sản xuất; Đề án nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về giống cây lâm nghiệp tỉnh giai đoạn 2014-2020; Đề án quy hoạch mạng lưới chế biến và thương mại lâm sản tỉnh giai đoạn 2014-2020… Đồng thời triển khai công tác kiểm kê rừng và hoạt động của Quỹ bảo vệ, phát triển rừng; thực hiện Đề án “Cánh rừng mẫu lớn” ở xã Quy Kỳ (Định Hóa)…

 Theo đánh giá của các đại biểu tham gia Hội nghị, thời gian vừa qua, Đề án Tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp đã được các cấp, ngành chức năng của tỉnh triển khai đúng hướng, tuy nhiên vẫn còn nhiều nội dung chưa xây dựng được các giải pháp mang tính khả thi cao…

 Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đặng Viết Thuần đã ghi nhận sự nghiêm túc trong quá trình xây dựng và triển khai Đề án Tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp của các ngành liên quan. Đồng chí cho rằng, để Đề án đạt kết quả cao, trong thời gian tới, các đơn vị cần thực hiện Đề án theo 3 mục tiêu: tăng giá trị gia tăng, phát triển bền vững và triển khai đồng bộ.

Nguồn: http://baothainguyen.org.vn

 

Bình luận